[Ragnarok Gravity] การใช้งาน Splendide Coin เพื่อแลกถุงมือสุดเจ๋ง Eclage Glove และ ทำหมวกคอสตูม

วันนี้เราจะพาไปดูว่าเราสามารถใช้ Splendide Coin เพื่อไปแลกถุงมือสุดเจ๋งอย่าง Eclage Glove ได้