[Ragnarok Gravity] เควสรับอาวุธ Eden ขั้น 3 ของโหดของฟรี แถมเสริมออฟชั่นได้อีกด้วย

วันนี้เราจะพาไปทำเควสรับอาวุธ Eden ขั้นที่ 3 ซึ่งสามารถทำได้ตั่งแต่เลเวล 60 ขึ้นซึ่งเควสในการทำนั้นจะแบ่งออกเป็นระดับเลเวล