[Ragnarok Gravity] วิธีเข้าดัน Geffenia , Rachel , Nameless ง่ายๆ โดยไม่ต้องทำเควส

ตอนนี้เราสามารถเข้าไปลุยดันเจี้ยนเหล่านี้ได้แล้ว ผ่าน NPC ที่มากับระบบเควสแบบใหม่ ซึ่งการที่เราจะเข้าไปนั้นสามารถทำได้ดังนี้