[Ragnarok Gravity] Set อุปกรณ์สวมใส่ Mora ของ Guillotine Cross จะคริก็ได้ จะปั่นก็ดี

วันนี้ก็จะมาแนะนำสายอาชีพอีกหนึ่งสายนั่นก็คือ Guillotine Cross ซึ่งจะมี Set สวมใส่ของ Mora เช่นกันโดยจะมี 2 เซ็ตนั่นก็คือ Sapha Set และ Nab Set