[Ragnarok Gravity] วิธีการเข้าดันด้วง Scaraba Dungeon เพื่อเก็บเลเวล และ ทำเควสป้าย

วันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปทำการปลดล็อคดันเจี้ยน Scaraba Dungeon ซึ่งมีวิธีการดังนี้