[Ragnarok Gravity] Thanatos Tower สถานที่ทำเควสบอร์ด Eden และแหล่งหาเงินชั้นดีของสายฟาร์ม

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปอีกหนึ่งสถานที่ ที่เป็นเควสของ Eden ในระดับ 100 ขึ้นไปซึ่ง นั่นก็คือ Thanatos Tower