MapleStory : ระบบ Ability เพิ่มความสามารถ

20,664 views
Share

เป็นอีกหนึ่งระบบหนึ่งที่สำคัญมากๆ ก็ว่าได้ เพราะมันจะทำการบวก Status ของเพื่อนๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ตัวละครของเพื่อนๆ เก่งขึ้นนั่นเอง

เรามาดูหน้าต่างของระบบนี้กันว่าแต่ละส่วนคืออะไร แล้วเชื่อมโยงกันอย่างไร

1. ค่าชื่อเสียงที่เพื่อนๆ จะต้องสะสมกันมาจากการผจญภัยในโลกของ MapleStory โดยค่าชื่อเสียงนี้ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆ, บอสและเควสท์ 1. ค่าชื่อเสียงที่เพื่อนๆ จะต้องสะสมกันมาจากการผจญภัยในโลกของ MapleStory โดยค่าชื่อเสียงนี้ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆ, บอสและเควสท์

2. เป็นตัวช่วยในการล็อคระดับของ Ability ไม่ให้ตกลงไปจากที่เราต้องการ ถ้าเราไม่ทำการล็อคค่า Status หรือระดับของ Ability ไว้ ทุกครั้งที่กด ”ใช้” จะทำการสุ่มใหม่ทั้งหมด ถ้าเราล็อคส่วนที่ต้องการให้มันคงอยู่ไว้ก็สามารถทำได้ โดยระดับของ Ability แบ่งออกเป็นดังนี้ – Rare Ability – Epic Ability – Unique Ability – Legendary Ability ยิ่งระดับของ Ability สูงเท่าไหร่ ค่า Status ที่บวกให้กับตัวละครก็เพิ่มมากขึ้่นไปเท่านั้น

3. ช่องนี้จะบอกค่าชื่อเสียงที่ต้องใช้ในการสุ่ม Ability ใหม่แต่ละครั้งถ้าเราไม่มีการล็อคค่าอะไรก็จะใช้ค่าชื่อเสียง 100 ตามปกติ แต่จะมีโอกาสทำให้ระดับของ Ability ลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่ามีมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้ามีการทำการล็อคค่า Status หรือระดับ Ability ค่าชื่อเสียงที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นไปตามจำนวนที่ล็อคเอาไว้ ยิ่งระดับ Ability เยอะเท่าไหนก็เพิ่มค่าชื่อเสียงที่ใช้มากขึ้นเท่านั้น

Comments

Share