ROEXE : เลเวลอัพง่ายๆแบบรวดเร็วทันใจด้วยเควสใหม่ Eden Group [Quest]

40,534 views
Share

Eden Group : อัพเดทเควสสำหรับเก็บเลเวล

Eden Group หรือ Paradise Team ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นโดยการรับเควสจาก Npc ของ Eden Group ซึ่งแต่ละช่วงของเลเวล เราจะได้รับภารกิจที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเราทำภารกิจเสร็จสิ้น เราสามารถรับของรางวัลจาก Npc ที่ให้ภารกิจกับเราทั้งค่าประสบการณ์หรือไอเทมที่จำเป็นในการเล่น

 

 สามารถทำเควสได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ Thor / Loki / Valkyrie / Jellopy 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก https://prt.in.th

 

 ข้อแนะนำในการทำเควส 

 

1. ผู้เล่นสามารถตรวจสอบข้อมูลเควสโดยกด Alt+U ซึ่งจะมีรายการเควสที่รับมาพร้อมรายละเอียดข้างใน เช่น จำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัด จำนวนไอเทมที่ต้องหา เป็นต้น
I%203.jpg

 

2. ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมประเภท Battle Manual เพื่อเพิ่ม EXP ที่ได้จากเควส

3. ผู้เล่นควรศึกษารายละเอียดก่อนการทำเควสเพื่อความรวดเร็วในการทำเควส เช่น มอนสเตอร์ ไอเทม หรือ แผนที่

4. ผู้เล่นสามารถใช้คำสั่ง /where เพื่อบอกตำแหน่งปัจจุบันในแผนที่นั้นๆ ได้ในกรณีที่ต้องการหา npc

 


 

 วิธีการเข้าร่วม Eden Group 

 

 • ก่อนที่ผู้เล่นจะทำเควส จะต้องเข้าร่วม Eden Group โดยคุยกับ Eden Teleport Officer ที่จะอยู่ใกล้ๆ กับพนักงาน Kafra ตามเมืองต่างๆ หรือสถานที่เปลี่ยนอาชีพในคลาส 1

I%201.jpg

 

 • เมื่อเข้าไปใน Eden Group ให้คุยกับ Instructor Boya of Para (moc_para01,25,35) และ Secretary Lime Evenor (moc_para01,27,35) ที่ยืนอยู่ข้างๆ ตามลำดับเพื่อสมัครสมาชิก เมื่อเข้าร่วมกลุ่มแล้วจะสามารถรับเควสตามกระดานที่อยู่ภายใน Eden Group

I%202.jpg

 


 

 

 Quest Mission [ Level 11 – 25 ] 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [11 – 25] (moc_para01,36,38) สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป 23 ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ

L%201.jpg

 

 

  Quest Mission [ Level 11 – 25 ] 
 Hornet.gif  กำจัด  Hornet 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 900
Thief%20Bug%20Egg.gif  กำจัด Thief Bug Egg 20 ตัว / หา Chrysalis.png Chrysalis 10  ea
จะได้รับ Base EXP 2,900
  Condor.gif  กำจัด  Condor 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 1,800
Muka.gif  กำจัด Muka 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 3,200
  Rocker.gif  กำจัด Rocker 10 ตัว / หา
Grasshopper's%20Leg.png Grasshopper’s Leg 10 ea
จะได้รับ Base EXP 1,400
Familiar.gif  กำจัด Familiar 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 3,200
 Wormtail.gif  กำจัด Wormtail 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 2,600
Peco%20Peco.gif  กำจัด Peco Peco 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 5,400
 Spore.gif  กำจัด Spore 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 3,900
Poison%20Spore.gif  กำจัด Poison Spore 30 ตัว
หา Poison%20Spore.png Poison Spore 5 ea
จะได้รับ Base EXP 6,000

 

 

 • เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับ Spikle (moc_para01,32,30) เพื่อรับรางวัล

 

L%202.jpg

 

 


 

 Quest Mission [ Level 26 – 40 ] 

 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [26 – 40] (moc_para01,38,38) โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส

 

L%201.jpg

 

 

  Quest Mission [ Level 26 – 40 ] 
Poison%20Spore.gif  กำจัด  Poison Spore 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice%20Potion.png Novice Potion 100 ea
Smokie.gif กำจัด Smokie 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 1,000 และ Novice%20Potion.png Novice Potion 100 ea
Elder%20Willow.gif  กำจัด Elder Willow 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 1,000, Job EXP 100 และ Novice%20Potion.png Novice Potion 110 ea
Coco.gif  กำจัด   Coco 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 1,000, Job EXP 200 และ Novice%20Potion.png Novice Potion 150 ea
Thara%20Frog.gif  กำจัด Thara Frog 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 1,500, Job EXP 300 และ Novice%20Potion.png Novice Potion 200 ea

 

หมายเหตุ: Job EXP จะได้รับเมื่อผู้เล่นเป็น Hi-Class ที่มี Job Level ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป และจะได้รับมากขึ้นเมื่อ Job Level เพิ่มขึ้น

 

 

 

 • และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับ Sponiac (geffen,103,42) เพื่อรับรางวัล

 

L%202.jpg

 

 


 

 Quest Mission [ Level 41 – 55 ] 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [41 – 55] (moc_para01,40,38)  สามารถรับได้ทีละเควสเท่านั้น และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย

L%201.jpg

 

 

  Quest Mission [ Level 41 – 55 ] 
 Thara%20Frog.gif  กำจัด  Thara Frog 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 9,600
Cornutus.gif กำจัด Cornutus 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 12,300
  Cruiser.gif  กำจัด  Cruiser 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 7,200
Myst.gif กำจัด Myst 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 9,900
Kukre.gif  กำจัด Kukre 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 15,750
Shellfish.gif กำจัด Shellfish 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 20,250
 Orc%20Baby.gif  กำจัด Orc Baby 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 7,875
Marine%20Sphere.gif  กำจัด Marine Sphere 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 10,350
Orc%20Warrior.gif  กำจัด Orc Warrior 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 11,100
Phen.gif กำจัด  Phen 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 13,800
Vadon.gif  กำจัด Vadon 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 8,550
Orc%20Skeleton.gif  กำจัด  Orc Skeleton 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 11,025
Megalodon.gif  กำจัดMegalodon 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 17,100
Zenorc.gif กำจัด  Zenorc 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 22,500
Marse.gif  กำจัด Marse 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 9,000
Mummy.gif  กำจัด  Mummy 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 11,250

 

 

 • เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับกระดานอีกครั้งเพื่อรับรางวัล
  L%201.jpg

 


 

 Quest Mission [ Level 55 – 70 ] 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [55 – 70] (moc_para01,42,38) โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสใหม่ได้เลย

 

L%201.jpg

 

  Quest Mission [ Level 55 – 70 ] 
Mummy.gif  กำจัด  Mummy 30 ตัว
และหา Rotten%20Bandage.png Rotten Bandage 20 ea
จะได้รับ Base EXP 15,000
และ Job EXP 5,000
Sohee.gif  กำจัด  Sohee 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 17,000
และ Job EXP 8,000
Alligator.gif กำจัด  Alligator 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 16,000
และ Job EXP 6,000
Marionette.gif กำจัด Marionette 30 ตัว
และหา Golden%20Hair.png Golden Hair 30 ea
จะได้รับ Base EXP 17,000
และ Job EXP 7,000
Merman.gif กำจัด  Merman 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 17,000
และ Job EXP 8,000
Hunter%20Fly.gif  กำจัด Hunter Fly 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 16,000
และ Job EXP 6,000
Savage.gif กำจัด  Savage 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 16,000
และ Job EXP 7,000
Munak.gif   กำจัด Munak 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 16,000
และ Job EXP 7,000

 

หมายเหตุ: Job EXP จะได้รับเมื่อผู้เล่นเป็น Hi-Class ที่มี Job Level ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป และจะได้รับมากขึ้นเมื่อ Job Level เพิ่มขึ้น

 

 


 

 Quest Mission [ Level 71 – 85 ] 

 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [71 – 85] (moc_para01,44,38) แล้วคุยกับ npc ที่ประจำอยู่ในเมืองนั้นๆ เพื่อทำเควส เมื่อทำเสร็จให้กลับมาคุยกับ NPC อีกครั้งเพื่อรับรางวัลและให้คุยอีกประมาณ 2 – 3 รอบเพื่อจบเควสนั้น สามารถรับเควสจากกระดาน Mission ได้ทีละเควสเท่านั้น

L%201.jpg

โดยแบ่งออกเป็น 5 เควสดังนี้

 • 1. ที่เมือง Morroc

ให้คุยกับ Meidi (morocc,35,174) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Sphinx Dungeon)

 

L%202.jpg

 

 ภารกิจที่ต้องทำ
Requiem.gif  กำจัด  Requiem 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Marduk.gif กำจัด  Marduk 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Pasana.gif กำจัด  Pasana 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000

 

 

 

 

 • 2.ที่เมือง Geffen 
  ให้คุยกับ Ancellia (geffen,146,132) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Glast Heim)

L%203.jpg

 

 ภารกิจที่ต้องทำ
Dark%20Frame.gif   กำจัด  Dark Frame 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Evil%20druid.gif กำจัด  Evil Druid 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Wraith.gif กำจัด  Wraith 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Raydric%20Archer.gif  กำจัด  Raydric Archer 10 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000

 

 

 

 • 3. ที่เมือง Al de baran ( เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Thor / Loki / Valkyrie )
  ให้คุยกับ Jeanbai (aldebaran,144,230) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ใกล้กับเมือง Juno)

L%204.jpg

 

 

 ภารกิจที่ต้องทำ
Grand%20Peco.gif  กำจัด  Grand Peco 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Sleeper.gif กำจัด  Sleeper 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Goat.gif กำจัด  Goat 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Harpy.gif กำจัด  Harpy 20 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000

 

 

 

 • 4. ที่เมือง Al de baran 
  ให้คุยกับ Lizingshetter (aldebaran,105,116) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ภายใน Clock Tower)

L%205.jpg

 

 ภารกิจที่ต้องทำ
Clock.gif   กำจัด Clock 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Punk.gif กำจัด   Punk 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000
Rideword.gif  กำจัด  Rideword 15 ตัว
จะได้รับ Base EXP 48,000

 

 

 • 5.ที่เมือง Alberta 
  ให้คุยกับ Funfi (alberta,215,111) เมื่อเริ่มเควส (มอนสเตอร์จะอยู่ตามเกาะต่างๆ)

L%206.jpg

 

 ภารกิจที่ต้องทำ
Mi%20Gao.gif กำจัด  Mi Gao 15 ตัว (เมือง Louyang)
จะได้รับ Base EXP 48,000
Miyabi%20Doll.gif  กำจัด  Miyabi Doll 15 ตัว (เมือง Amatsu)
จะได้รับ Base EXP 48,000

 

 


 

 

 Quest Mission [ Level 86 – 90 ] 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [86 – 90] (moc_para01,48,175) ที่ชั้น 2 ของ Eden Group HQ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับป้ายเดิมอีกครั้งเพื่อรับรางวัล โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ

 

L%201.jpg

 

  Quest Mission [ Level 86 – 90 ] 
Dragon%20Tail.gif  กำจัด  Dragon Tail 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 76,000
Zipper%20Bear.gif กำจัด  Zipper Bear 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 80,000
Spring%20Rabbit.gif   กำจัด  Spring Rabbit 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 82,000
5 ภารกิจที่มีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Revo Classic
Thor / Loki / Valkyrie
Pest.gif  กำจัด  Pest 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 82,000
Petite.gif  กำจัด  Ground Petite 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 72,000
Bathory.gif กำจัด  Bathory 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 72,000
Rafflesia.gif กำจัด  Rafflesia 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 72,000
Alarm.gif กำจัด  Alarm 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 76,000
Venomous.gif กำจัด  Venomous 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 72,000
Yao%20Jun.gif  กำจัด  Yao Jun 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 78,000
Pitman.gif  กำจัด  Pitman 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 86,000
Firelock%20Soldier.gif  กำจัด  Firelock Soldier 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 82,000
Novus.gif  กำจัด  Yellow Novus 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 80,000

 

 

 


 

 

 Quest Mission [ Level 91 – 99 ] 

 

 • สามารถรับเควสโดยคุยกับกระดาน Mission [91 – 99]  (moc_para01,48,177) ที่ชั้น 2 ของ Eden Group HQ และเมื่อทำเควสเสร็จแล้ว ให้คุยกับป้ายเดิมอีกครั้งเพื่อรับรางวัล โดยสามารถรับเควสได้หลายๆ เควส และเมื่อทำเควสนั้นเสร็จแล้ว สามารถรับเควสเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 ชั่วโมงต่อเควสนั้นๆ

L%201.jpg

 

 

 • หมายเหตุ: Job EXP จะได้รับเมื่อผู้เล่นเป็น Hi-Class ที่มี Job Level ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป และจะได้รับมากขึ้นเมื่อ Job Level เพิ่มขึ้น

 

 

  Quest Mission [ Level 91 – 99 ] 
Solider.gif  กำจัด  Solider 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 90,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Disguise.gif กำจัด  Disguise 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 134,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Freezer.gif กำจัด  Freezer 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 94,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
5 ภารกิจที่มีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ Revo Classic
Thor / Loki / Valkyrie
Heater.gif  กำจัด  Heater 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 114,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Stapo.gif กำจัด  Stapo 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 96,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Shinobi.gif กำจัด  Shinobi 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 102,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Roween.gif กำจัด  Roween 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 102,000
และ Job EXP 67,000-311,000
Evil%20Nymph.gif กำจัด  Evil Nymph 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 108,000
และ Job EXP 67,000-311,000
Siroma.gif กำจัด  Siroma 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 110,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Deviruchi.gif  กำจัด  Deviruchi 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 110,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Mineral.gif  กำจัด  Mineral 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 92,000
และ Job EXP 67,000 – 311,000
Neraid.gif กำจัด  Neraid 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 96,000 และ Job EXP 67,000 – 311,000
Kaho.gif  กำจัด  Kaho 30 ตัว
จะได้รับ Base EXP 118,000 และ Job EXP 67,000 – 311,000

 

หมายเหตุ: Job EXP จะได้รับเมื่อผู้เล่นเป็น Hi-Class ที่มี Job Level ตั้งแต่ 51 ขึ้นไป และจะได้รับมากขึ้นเมื่อ Job Level เพิ่มขึ้น

 

อ่านข้อมูลวิธีทำเควสต์โดยละเอียดได้ที่ PRT.in.th

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาส่องเซิร์ฟเกาหลี NI NO KUNI: CROSS WORLDS แอบส่องดูสปอยศึกชิงบัลลังก์ก่อนอัปเดตจริง 10 สิงหาคมนี้!
Granado Espada สู่บ้านหลังใหม่ Electronics Extreme (EXE) พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
6 เหตุผล ที่ว่าทำไม? CABAL Online EXE เวอร์ชั่น PC ยังเป็นเกมยอดฮิตจนถึงปัจจุบัน
Kingdoms Master แนะนำ ระบบสำคัญ ที่ในแต่ละวันต้องห้ามพลาด
Kingdoms Master แนะนำ 3 ตัวฮิลเลอร์ที่แนะนำให้ปั้นไว้ในทีม
หวงอี้ โมบาย (HY Mobile) เรียนรู้การใช้งาน “เครื่องเก็บวัตถุดิบ” หาวัตถุดิบแบบง่ายๆ ไม่ต้องเหนื่อย!!