ROEXE : อยากได้อาวุธ และ ชุดเก็บเลเวลฟรีต้องที่นี่ [Quest] เครื่องสวมใส่ Paradise Team

57,371 views
Share

[Quest] เครื่องสวมใส่ Paradise Team

ขอบคุณภาพประกอบและขั้นตอนวิธีการทำเควสต์จาก PRT.in.th

 

 •  สิ่งที่ต้องการในการทำเควส :  เลเวล 12 ขึ้นไป และ สมัครเป็นสมาชิก Eden Group

 

 •  สิ่งที่ได้รับ  :  เซ็ตเครื่องสวมใส่ Paradise Team , อาวุธ (ตามสายอาชีพ)

 

 

หมายเหตุ : สายอาชีพ High Class 2-1 และ High Class 2-2 เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะไม่ได้รับอาวุธ

* จะได้รับอาวุธเฉพาะ Class 1 /  Class 2-1 /  Class 2-2  /  High Class 1-1 เท่านั้น! *

 

 

 

สำหรับการทำเควสเพื่อรับเครื่องสวมใส่จาก Eden Groupนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเลเวล ซึ่งแต่ละช่วงเลเวล จะมีทางเลือกให้ทำเควสได้ 2 ทางเลือก (เลือกได้เพียงแค่1ทาง) ดังนี้

 

 

 [Quest] ช่วงเลเวล 12 – 25 

 

มี 2 ทางเลือก เลือกทำได้เพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น!
เมื่อทำสำเร็จจะได้รับ   5583.pngParadise Team Hat , 15009.pngParadise Team Uniform I , 2560.pngParadise Team Manteau , 2456.pngParadise Team Boots I

 


 

ทางเลือกที่ 1 (เลเวล 12 – 19)

 

 • หากตัวละครมีเลเวล 12 ให้เข้าไปยัง Eden Group แล้วให้คุยกับ  Instructor Boya of Para 

 

 

 

 

 

 • Boya จะให้เรา ไปคุยกับTalking dog ที่ Morroc โดยให้รหัสลับในการคุยกับ  Talking Dog

 

 

 

 • เมื่อเจอกับ Talking Dog แล้ว เขาจะถามรหัสลับกับเราให้เราเลือก Boya นั้นสุดยอด!!! หลังจากนั้นเขาจะขอให้เราล่ามอนเตอร์ในแผนที่ให้เขา โดยเริ่มจาก Condor 10 ตัว Baby Desert Wolf 10 ตัว และ Scorpion 5ตัว

**** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้กลับมาคุยกับ Talking Dog ทุกครั้ง***

มอนสเตอร์ที่ต้องล่า จำนวน
Condor 10
Baby Desert Wolf 10
Scorpion 5

 

 

 •  หลังจากนั้น เขาจะให้เรากลับไปพบ Boyaที่Edenเพื่อรายงานภารกิจ หลังจากคุยกับ Boyaแล้ว เขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ    Administrator Michael

 

 

 

ทางเลือกที่ 2 (เลเวล 20 – 25)

 

 • หากตัวละครมีเลเวล 20 ขึ้นไป เมื่อไปคุยกับ Boya เขาจะให้เราไปพบกับ Standing Cat ที่ Prontera Culvert (ท่อระบายน้ำเมืองพรอนเทรา)

 

  

 

 

 • เมื่อคุยกับ Standing Cat เขาจะให้เรา ฆ่ามอนสเตอร์ให้เขาโดยเริ่มจาก Thief Bug 10ตัว  Tarou 10 ตัว และ Familiar 5 ตัว

*** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้มาคุยกับ Standing Cat ทุกครั้ง ***

มอนสเตอร์ที่ต้องล่า จำนวน
Thief Bug 10
Tarou 10
Familiar 5

 

 

 • หลังจากนั้น เขาจะให้เรากลับไปพบ Boyaที่Edenเพื่อรายงานภารกิจ แล้วเขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ    Administrator Michael

 

 


 

 

 [Quest] ช่วงเลเวล 26 – 39 

 

มี 2 ทางเลือก เลือกทำได้เพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น!
เมื่อทำสำเร็จจะได้รับ   Eden Weapon I (ตามสายอาชีพ) , 15009.pngParadise Team Uniform II , 2456.pngParadise Team Boots II

 

* จะได้รับ Eden Group Hat และ Eden Group Manteau ทั้ง 2 ชิ้น เมื่อผ่านภารกิจ Eden Group ระดับเลเวลใดก็ได้ ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น *
 

 

หมายเหตุ : สายอาชีพ High Class 2-1 และ High Class 2-2 เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะไม่ได้รับอาวุธ

* จะได้รับอาวุธเฉพาะ Class 1 /  Class 2-1 /  Class 2-2  /  High Class 1-1 เท่านั้น! *

 

 

 

ทางเลือกที่ 1 (เลเวล 26 – 32)

 

 • เมื่อตัวละครมีเลเวล 26 ให้กลับไปคุยกับ Boya อีกครั้ง เขาจะให้เราไปพบกับ  Eden Group Member – Coral  ที่อยู่หน้า Payon Dungeon

 

14.jpg

 

 

 • เมื่อคุยกับ Coralเขาจะให้เราเข้าไปฆ่ามอนสเตอร์ 2 ประเภท โดยเริ่มจาก Skeleton 15 ตัว และ Poporing 10 ตัว

 

*** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้มาคุยกับ Coral ทุกครั้ง ***

มอนสเตอร์ที่ล่า จำนวน
Skeleton 15
Poporing 10

 

 

 • เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ครบแล้ว เขาจะให้เรากลับมาคุยกับ Boyaเพื่อรายงานภารกิจและรับรางวัล หลังจากคุยกับ Boyaแล้ว เขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ    Administrator Michael

 

4.

 

 

ทางเลือกที่ 2 (เลเวล 33 – 39)

 

 • หากตัวละครมีเลเวล 33 ขึ้นไป เมื่อไปคุยกับ Boya  เขาจะให้ไปคุยกับ  Eden Group Member – Clod  ที่อยู่ภายใน Anthell Dungeon

 

    20.jpg

 

 • เมื่อคุยกับ Clod เขาจะให้เราไปฆ่ามอนสเตอร์ 3 ชนิด โดยเริ่มจาก Piere 15ตัว Andre 15ตัว และ Vitata 10ตัว

 

*** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้มาคุยกับ Clod ทุกครั้ง ***

มอนสเตอร์ที่ต้องล่า จำนวน
Piere 15
Andre 15
Vitata 10

 

 

 • เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ครบแล้ว เขาจะให้เรากลับมาคุยกับ Boyaเพื่อรายงานภารกิจและรับรางวัล หลังจากคุยกับ Boyaแล้ว เขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ    Administrator Michael

 

 

 


 

 [Quest] ช่วงเลเวล 40 – 59 

 

มี 2 ทางเลือก เลือกทำได้เพียง 1 ทางเลือกเท่านั้น!
เมื่อทำสำเร็จจะได้รับ   Eden Weapon II , 15009.pngParadise Team Uniform III , 2456.pngParadise Team Boots III ,5583.pngParadise Team Hat

 


* จะได้รับ Eden Group Hat และ Eden Group Manteau ทั้ง 2 ชิ้น เมื่อผ่านภารกิจ Eden Group ระดับเลเวลใดก็ได้ ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น *

 

 

หมายเหตุ : สายอาชีพ High Class 2-1 และ High Class 2-2 เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะไม่ได้รับอาวุธ

* จะได้รับอาวุธเฉพาะ Class 1 /  Class 2-1 /  Class 2-2  /  High Class 1-1 เท่านั้น! *

 

 

ทางเลือกที่ 1 (เลเวล 40 – 49)

 

 • เมื่อตัวละครเลเวล 40 ให้ไปคุยกับ Boya เพื่อรับภารกิจ โดย Boya จะให้เราไปพบกับ Eden Group Member Hooksha ที่อยู่ระหว่าง ทางเข้า Orc Dungeon

 

 

 • Hooksha จะให้เราฆ่ามอสเตอร์จำนวน 10 ตัว โดยเริ่มจาก Orc Baby , Orc Warrior , Orc Lady ตามลำดับ

 

*** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้มาคุยกับ Hooksha ทุกครั้ง ***

มอนสเตอร์ที่ต้องล่า จำนวน
Orc Baby 10
Orc Warrior 10
Orc Lady 10

 

 

 • เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ครบแล้ว เขาจะให้เรากลับมาคุยกับ Boyaเพื่อรายงานภารกิจและรับรางวัล หลังจากคุยกับ Boyaแล้ว เขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ    Administrator Michael

 

 

 

ทางเลือกที่ 2 (เลเวล 50 – 59)

 

 • หากตัวละครมีเลเวล 50 ขึ้นไป เมื่อคุยกับ Hooksha เขาจะให้เราไปล่ามอนสเตอร์ภายในOrc Dungeon โดยเริ่มจาก Orc Zombie 20ตัว , Orc Skeleton 20 ตัว ตามลำดับ

 

 

*** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้มาคุยกับ Hooksha ทุกครั้ง ***

มอนสเตอร์ที่ต้องล่า จำนวน
 Orc Zombie 20
Orc Skeleton 20

 

 

 • เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ครบแล้ว เขาจะให้เรากลับมาคุยกับ Boyaเพื่อรายงานภารกิจและรับรางวัล หลังจากคุยกับ Boyaแล้ว เขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ   Administrator Michael

 

 

 


 

 

 [Quest] ช่วงเลเวลมากกว่า 60  

 

เมื่อทำสำเร็จจะได้รับ   Eden Weapon II , 15009.pngParadise Team Uniform III , 2456.pngParadise Team Boots III ,5583.pngParadise Team Hat

 


* จะได้รับ Eden Group Hat และ Eden Group Manteau ทั้ง 2 ชิ้น เมื่อผ่านภารกิจ Eden Group ระดับเลเวลใดก็ได้ ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น *

 

 

หมายเหตุ : สายอาชีพ High Class 2-1 และ High Class 2-2 เมื่อทำเควสเสร็จแล้ว จะไม่ได้รับอาวุธ

* จะได้รับอาวุธเฉพาะ Class 1 /  Class 2-1 /  Class 2-2  /  High Class 1-1 เท่านั้น! *

 

 

 

 • เมื่อตัวละครเลเวลมากกว่า 60 ให้ไปคุยกับ Boya เพื่อรับภารกิจ โดย Boya จะให้เราไปพบกับ  Paratam Callandiva  ที่ iz_dun04

 

 

 • Paratam Callandiva จะให้เราฆ่ามอสเตอร์ โดยเริ่มจาก Merman 15 ตัว , Strouf  10 ตัว ตามลำดับ

 

*** โดยเมื่อล่ามอนสเตอร์แต่ละประเภทครบตามจำนวนให้มาคุยกับ Paratam Callandiva ทุกครั้ง ***

มอนสเตอร์ที่ต้องล่า จำนวน
Merman 10
Strouf 10

 

 

 • เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ครบแล้ว เขาจะให้เรากลับมาคุยกับ Boya เพื่อรายงานภารกิจและรับรางวัล หลังจากคุยกับ Boyaแล้ว เขาจะให้เราไปรับรางวัลกับ    Administrator Michael

 

 

อ่านข้อมูลวิธีทำเควสต์โดยละเอียดได้ที่ PRT.in.th

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาส่องเซิร์ฟเกาหลี NI NO KUNI: CROSS WORLDS แอบส่องดูสปอยศึกชิงบัลลังก์ก่อนอัปเดตจริง 10 สิงหาคมนี้!
Granado Espada สู่บ้านหลังใหม่ Electronics Extreme (EXE) พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
6 เหตุผล ที่ว่าทำไม? CABAL Online EXE เวอร์ชั่น PC ยังเป็นเกมยอดฮิตจนถึงปัจจุบัน
Kingdoms Master แนะนำ ระบบสำคัญ ที่ในแต่ละวันต้องห้ามพลาด
Kingdoms Master แนะนำ 3 ตัวฮิลเลอร์ที่แนะนำให้ปั้นไว้ในทีม
หวงอี้ โมบาย (HY Mobile) เรียนรู้การใช้งาน “เครื่องเก็บวัตถุดิบ” หาวัตถุดิบแบบง่ายๆ ไม่ต้องเหนื่อย!!