Ragnarok Extreme รวมกันเป็นหนึ่งสู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่นามว่า HERA 20 กันยายนนี้

1,900 views
Share

ประกาศจาก Ragnarok Online Thailand เรื่อง เตรียมปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ในกลุ่ม Revo Classic ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 เซิร์ฟเวอร์ได้แก่ Thor, Loki และ Valkyrie จะถูกรวมกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายใต้ชื่อ “HERA” โดยการปรับโครงสร้างนี้จะมีผลในวันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ Hera จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศถัดไป

 

ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 61
Ragnarok Online Thailand

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/NewsROHera

ติดตามข่าวสารเกม Ragnarok Thailand ได้ที่

www.ROEXTREME.com  | www.FB.com/RagnarokExtreme/

 

Comments

Share