Golden Land : รู้จักทรัพยากรสำหรับการพัฒนาชนิดต่างๆ

1,042 views

….. เกมแนว RTS ผู้เล่นจะต้องสะสมทรัพยากรชนิดต่างๆจำนวนหนึ่ง เพื่อที่สามารถสร้างอาคารต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการวิจัียเทคโนโลยีและสร้างยูนิตกองทัพของผู้เล่น ซึ่ง Golden Land นั้นจะมีทรัพยากรให้ทำความรู้จักกัน 6 ชนิด โดยมีทรัพยากรหลักที่ได้มาจากการเก็บเกี่ยวหรือผลิต และทอง เป็นทรัพยากรเสริมที่ได้มาจากการค้าขาย

1. อาหาร 1 ใน 4 ทรัพยากรสำคัญสำหรับการพัฒนาทุกสิ่ง นอกจากนี้เมื่อผู้เล่นสร้างยูนิตกองทัพ ก็จะต้องใช้อาหารสำหรับเลี้ยงชีพในกองทัพด้วย ดังนั้นควรมีเลเวลสูงกว่าที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรสิ่งอื่นๆ เพื่อให้ปริมาณการผลิตใกล้เคียงกับที่เก็บเกี่ยวทรัพยากรอื่น (สร้างได้สูงสุด 10 แห่ง)

2. ไม้ 1 ใน 4 ทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ และอาวุธสำหรับกองยูนิตกองทัพ เมื่อผู้เล่นอัพเกรดสิ่งก่อสร้าง ก็ควรจะอัพเกรดเลเวลโรงเลื่อยตามไปด้วย(สร้างได้สูงสุด 8 แห่ง)

3. หิน 1 ใน 4 ทรัพยากรสำคัญโดยเฉพาะสำหรับสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง ยิ่งอัพเกรดสิ่งก่อสร้างเลเวลสูงก็ต้องใช้มากขึ้น แต่ก็มีใช้สำหรับสร้างยูนิตกองทัพบ้างจำนวนหนึ่ง (สร้างได้สูงสุด 8 แห่ง)

4. เหล็ก 1 ใน 4 ทรัพยากรสำคัญสำหรับสร้างอาคาร แต่จะเน้นไปที่สร้างยูนิตกองทัพมากไม่แพ้กัน ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในการอัพเกรดระดับโรงถลุงเหล็ก แต่ดีตรงที่ไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์การใช้เหมือนกับอาหาร จึงอัพเกรดให้สูงรองจากไร่นาก็พอ (สร้างได้สูงสุด 8 แห่ง)

5. ประชากร เป็นทรัพยากรเฉพาะที่เน้นการสร้างยูนิตกองทัพเป็นหลัก ซึ่งผู้เล่นจะต้องสร้างบ้านเรือนเพื่อสะสมประชากร และการจะนำประชากรมาเกณฑ์ทหารได้นั้นจะต้องมี ลานจตุรัสเพื่อเป็นศูนย์กลางการเกณฑ์กองกำลัง นอกจากนี้การสร้างหรืออัพเกรดสิ่งก่อสร้างก็จะได้รับประชากรมา 1 คน แต่จะไม่สามารถสร้างหรืออัพเกรดสิ่งก่อสร้างเพิ่มถ้าประชากรที่ได้รับถึงเพดานของขีดจำหัดประชากร ดังนั้นเพื่ออการอัพเกรดให้สูงๆ ควรจะแัพเกรดที่อยู่อาศัยตามไปด้วย (สร้างได้สูงสุด 5 แห่ง)

6. ทอง หรือเงินทองสำหรับการใช้จ่าย มีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างหรืออัพเกรดทุกสิ่งทุกอย่าง และใช้เป็นทุนสำหรับวิจัยเปิดเทคโนโลยีด้วย การหาเงินไม่ได้้มาจากการสร้างแหล่งเก็บเกี่ยวทรัพยากร แต่มาจากการนำทรัพยากรมาขายผ่านทาง “ตลาด” นอกจากนี้ยังสามารถหาเงินได้จากการทำภารกิจได้ด้วย

…. นอกจากนี้ ผู้เล่นจะต้องมีโกดังสำหรับเก็บทรัพยากร ยิ่งมีเลเวลสิ่งก่อสร้างในเมืองสูง ก็จะต้องอัพเกรดให้เลเวลสูงตามเพื่อรองรับทรัพยากรที่สะสมให้มากขึ้น โดยโกดังจะมีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ โกดังเก็บวัสดุ สำหรับเก็บ หิน ไม้ เหล็ก และยุ้งฉาง สำหรับเก็บอาหาร


….. ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถลงข้อมูลของไพ่ทาโร่ได้ เนื่องจากข้อมูลทรัพยากรคือสิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับการเล่นเกมนี้ และจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลของการ์ดบางใบที่เพิ่มปริมาณทรัพยากร จึงแจ้งให้ทราบในณที่นี้ด้วย