Golden Land : การจ่ายงานให้กับฮีโร่ในสาขาต่างๆ

1,116 views

….. เมื่อตอนที่แล้วได้นำเสนอเกี่ยวกับระบบฮีโร่ การจ้างฮีโร่ระดับธรรมดา และกน้าต่างการจัดการของฮีโร่ ในวันนี้จะนำเสนอการแจกจ่ายงานให้กับฮีโร่ โดยการแจกจ่ายงานให้กับฮีโร่นั้นจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะหลักๆ ได้แก่ การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารปราสาท และแต่งตั้งแม่ทัพไปถล่มเมือง สนับสนุน หรืิอป้องกันเมือง เป็นต้น

การตั้งเป็นผู้บริหารปราสาท

….. สำหรับฮีโร่ในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารปราสาทนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตทรัพยากรในระดับหนึ่ง วิธีการแต่งตั้งนั้นจะต้องมีฮีโร่ที่ว่างอยู่ 1 นาย ให้แต่งตั้งเผ็นผู้บริหารที่ทำเนียบเมือง แล้วเลือกหัวข้อ “การแต่งตั้งผู้บริหาร” จากนั้นก็เลือกฮีโร่ที่ว่างแล้วคลิกที่ “การแต่งตั้งผู้บริหาร” ก็จะทำการแต่งตั้งฮีโร่ที่เลือกเป็นผู้บริหารบ้านเมืองทันที และจะได้รับการผลิตทรัพยากรเพิ่มด้วย

แต่งตั้งผู้บริหารอย่างรวดเร็วได้จากตรงนี้

….. ผู้เล่นไม่สามารถแต่งตั้งฮีโร่ที่อยู่ในสถานะ “แม่ทัพ” ได้ ผู้เล่นจะต้องถอดฮีโร่ออกจากแม่ทัพ ในคำสั่ง “กองทัพ” (คีย์ลัด A) เลือกชื่อฮีโร่ แล้วเลือกคำสั่ง “แยกย้าย” ฮีโร่ก็จะถอดออกจากกองทัพอยู่ในสถานะว่างงาน จึงจะสามารถแต่งตั้งได้ (ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฮพาะหน้าแผนที่เท่านั้น)

หากฮีโร่ที่เป็นแม่ทัพปล้วต้องการให้เป็นผู้บริหาร ต้องกดแยกย้ายก่อน

….. แต่การถอดฮีโร่ออกจากกองทัพนั้น ทหารที่อยู่ในกองทัพของฮีโร่นั้นจะถูกถอดออกจากฮีโร่ไปเป็นกองกำลังเสริมในปราสาท แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีใครมาปกป้องปราสาทยามเจอศึก เพราะยังงมีระบบป้องกันจากกำแพงเมือง และกองทัพป้องกันเมือง ซึ่งจะกล่าวในส่วนของการตั้งเป็นแม่ทัพใน “การจัดตั้งกองทัพ”

การจัดตั้งกองทัพ

….. สำหรับหน้าที่ฮีโร่ต่อมานั้นคือการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพ และสร้างกองทัพของตัวเอง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งการบุก การสนับสนุน และการป้องกันเมืองของตัวเอง

….. วิธีการสร้างกองทัพนั้นจะต้องมีฮีโร่ที่ว่างอยู่ แล้วเข้าไปที่หน้าของแผนที่ จากนั้นก็คลิกที่แราสาทของท่าน เลือกรายการสร้างกองทัพ ก็จะขึ้้นฮีโร่ที่มีพร้อมกับกองกำลังในปราสาท วิธีการสร้างนั้นง่ายมาก เพียงแค่คลิกที่ชื่อฮีโร่ให้ขึ้นไปแถวบน พร้อมเลือกกองกำลังในปราสาทให้เข้าในสังกัตฮีโร่ได้ตามที่ต้องการ  เมื่อรียบร้อยแล้วก็กด “สร้าง” ได้เลย

เข้าสู้หน้าต่างสร้างกองทัพ

หากต้องกรด่วนให้กดดับเิ้บิ้ลคลิกทั้งฮีโร่และกองกำลังทหาร แล้วกด “สร้าง” ได้เลบ

แต่ถ้าต้องการแบ่งให้ฮีโร่อื่นบ้างก็คลิกที่ทหารแล้วกดแยกตรงด้านขวา

….. ซึ่งจะปรากฏสัญลักษณ์รูปทหารเดินเท้าที่ข้างๆ ปราสาท เมื่อคลิกเข้าไปจะพบกับจำนวนกองทัพของผู้เล่นที่ทำการรักษาการนอกเมือง

Interface กองทัพ


1. ค่าสถานะของกองทัพและตั้งค่ารับเสบียง และปุ่มจัดรูปแบบกองทัพ

2. หน้าตา / เลเวลฮีโร่ และ หน้าตา / จำนวนกองกำลังทหารที่มีอยู่

3. ปุ่มตั้งค่าต่างๆ มีดังนี้
– แยกย้าย หรือถอนฮีโร่ออกจากกองทัพไปสู่ภาวะ “ว่าง”
– นำกำลังกองทัพออกจากเมือง/เข้าเมืองเพื่อรักษาการณ์
– แบ่งทัพ
– แก้ไขกองทัพ
– เรียกกองทัพที่ออกไปกลับมา
– นำกองทัพไปออกรบ
– ดูกองทัพที่ผู้เล่นมีอยู่ (กองทัพส่วนบน : กองทัพก่อนหน้า  )