TDP จัดเต็ม เปิดรับเพื่อนร่วมงานหลายอัตตรา ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายนนี้ !!!

1,146 views

TDP จัดให้แบบเต็มๆ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.

    บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ระดับแนวหน้าที่มียอดผู้เล่นสูงสุดอย่างต่อเนื่องตลอดกาลอย่างเกม Special Force, FIFA Online 2, REVO และ Hip Street  ต้องการทีมงานเสริมทัพ เพื่อขยายกิจการจัดงาน‘TDP Walk in interview’ รับสมัครเหล่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจรักความสนุก สนใจเรื่องไอทีและเกมออนไลน์ มาร่วมงานกับเรา  รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ณ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด อาคาร RS Tower ชั้น 22 ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ตำแหน่งที่เปิดรับและคุณสมบัติผู้สมัคร

Project Manager
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุไม่เกิน 32  ปี
-ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และการจัดการโฆษณาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้านผู้จัดการโครงการ 5 ปีขึ้นไป
-มีทักษะและความรู้ทางด้านการวางกลยุทธ์และการวางแผนการจัดการสินค้า
-มีความเป็นความเป็นผู้นำและมีประสบการณ์ตรงในระดับหัวหน้างาน
-มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลคู่แข่งในตลาด รวมทั้งเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
-ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดให้บริการในอนาคต
-มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกมออนไลน์
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Product Executive / Game Planner
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
-ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ด้าน IT หรือเว็บไซต์, เกมออนไลน์, ธุรกิจภาพยนตร์ และสื่อบันเทิงต่างๆ
-อย่างน้อย 2  ปีขึ้นไป
-มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมภายในเกมออนไลน์
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-System Analyst/ Programmer
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-ปริญญาตรี/โทด้าน IS, IT หรือ Computer
-มีประสบการณ์ทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบงานเว็บไซต์ อย่างน้อย 1 ปี
-มีความรู้เรื่องการออกแบบระบบ เช่น วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle)
-มีความรู้และเข้าใจองค์ประกอบงานสารสนเทศ เช่น  Hardware, Software, Network, Database, Operation, Business Flow, User, User Interface และ Security
-มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ เช่น C#, ASP.NET หรือ SQL
-มีความรู้ในเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศ เช่น .NET Framework, Web service หรือ SOAP, OOP, SOA, WOA เป็นต้น

Marketing Communications
-เพศชาย / หญิง
-อายุระหว่าง 22 – 29 ปี
-ปริญญาตรี /โท ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ, การสื่อสารการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
-มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด หรือทางด้านการสื่อสารการตลาด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป   
-มีทักษะและความรู้ทางด้านการวางกลยุทธ์การวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และมีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง และทักษะทางด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
-มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเกมออนไลน์

Marketing   Activations
-เพศชาย / หญิง
-อายุระหว่าง 22 – 32 ปี
-ปริญญาตรี /โท ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ, การสื่อสารการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป   
-มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง และสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Junior / Product & Service Executive  (Ifamily Plus)
-เพศชาย / หญิง
-อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
-ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ, หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด, การขาย,  ผลิตภัณฑ์/สินค้า (Merchandiser) หรือพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 1-2 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

Chinese  Co-Ordinator
-เพศชาย /หญิง
-อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
-ปริญญาตรี / โท ทางด้านภาษาศาสตร์ เอกภาษาจีน
-มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนกลางในระดับดีมาก
-สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และแปล ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีความรู้ หรือสนใจในธุรกิจเกมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Game Master / Call Center
-เพศชาย/หญิง
-อายุระหว่าง  20 – 30 ปี
-วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีความรู้เรื่องเกม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีบุคลิกภาพดี
-สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี
-มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-สามารถทำงานเป็นกะ ได้

Engineer
-เพศชาย
-อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้น
-วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, โทรคมนาคม, เทคโนโลยี
-สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้อย่างดีทางด้าน TCP / IP Networking, Network Protocol เช่น TCP / IP, SNMP, Routing
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป ทางด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
-มีความสามารถในการจัดการระบบ  Linux, Windows 2003, 2008 เซิร์ฟเวอร์และระบบที่ใช้ Windows
-Server  (Active Directory, Exchange, SQL, SMS, MOM, ฯลฯ ) และโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft, VMWARE, Citrix
-มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเน็ตเวิร์คจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีบุคลิกภาพดี,  มีความคิดริเริ่ม และมีความรับผิดชอบสูง สามารถอดทนต่องานหนัก และมีความ
-กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัครและสัมภาษณ์งาน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา (Transcript)
4. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
***ยินดีต้อนรับผู้จบการศึกษาใหม่สำหรับทุกตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ (Junior Level) ***

 ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกท่านโปรดแต่งกายสุภาพ และงดการใส่รองเท้าแตะในการมาสมัครงานและสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-686-2255 หรือที่ e-mail :  [email protected]