Game TopUp : ร่วมใจช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

860 views

 

         วันนี้ที่กองทัพบกได้มีการร่วมกรอกทรายเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  และเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อนๆ คนไหนอยู่ใกล้กองทัพบกสามารถมาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบได้  แล้วจะได้พบกับสาวๆ จากบริษัทยูนิทรัยจำกัด ที่มาช่วยกรอกด้วย