Sub Zero Accursed ลดราคากันแล้วใน Deal of the Day

2,034 views

วันนี้ก็เป็นคิวของ Sub Zero Accursed อวาตาร์พิเศษของ Accursed ซึ่งอวาตาร์พิเศษนี้จะเปลี่ยนทั้ง เสียง, ท่าทาง และ รูปร่าง ไปจากฮีโร่ตัวต้นแบบของมัน อีกทั้งรูปร่างของอวาตาร์พิเศษนี้ต้องบอกว่าดูแล้วเท่ห์ขึ้นกว่าเดิมอีกมากเลย

Sub Zero Accursed เป็นอวาตาร์พิเศษแบบธรรมดาของ Accursed ไม่มีการจำกัดเวลาในการขายแต่จะลดราคา 50% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

อวาตาร์พิเศษ Sub Zero Accursed นั้นลดจากราคาปกติลง 50 % จาก 450 Goldcoin จะเหลือเพียง 225 Goldcoin เท่านั้น การลดราคานี้มีผลตั้งแต่ 11.00 ของวันที่ 18 พฤศจิกายน จนถึง 11.00 ของวันที่ 19 พฤศจิกายน เท่านั้น

===================================

รายละเอียดและสกิลของฮีโร่ตัวนี้
http://how2play.compgamer.com/?p=10076

HoN Review : Sub Zero Accursed
http://how2play.compgamer.com/?p=10089

===================================