RayCity จัดกิจกรรมการแข่งขัน Raycity Death Race

2,531 views

ครั้งแรกกับการแข่งขันสุดโหด ในรูปแบบ Item Mode ยอดฮิต มีเพียงคนแกร่ง 3 อันดับแรกเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากอุปสรรคทุกรูปแบบจากผู้เข้าแข่งขันนับสิบ งานนี้ฝึกฝีมือกันไว้ให้พร้อมแล้วมาสมัครแข่งขันกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2553 นี้

กำหนดการ

-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2553
– เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2553

สมัครเข้าแข่งขัน (รายการนี้เป็นการแข่งขันแบบเดี่ยว)

-โพสชื่อตัวละครที่ต้องการลงแข่งขัน พร้อมภาพในเกมแบบเปิด interface เห็นชื่อตัวละครชัดเจน

ตัวอย่าง

-หลังจากโพสแล้ว ทำการส่งเมลแนบค่าสมัครคนละ 3,000,000 Rain ผ่านทาง Raynet มาที่ [DK]Romeo ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
– เมื่อทีมงานตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  จะส่งเมลกลับไปทาง Raynet โดยในเมลจะมีเนื้อหาดังนี้คือ
a. วันและเวลาการแข่ง
b. Password สำหรับเข้าห้องแข่ง (แต่ละวันจะไม่เหมือนกัน)

-ทีมงานตรวจสอบและอัพเดทรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตามค่าสมัครที่ส่งเข้ามา ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!
-รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพียง 80 คนเท่านั้น

กติกาการแข่งขัน (โปรดศึกษากติกาการแข่งขันเพื่อประโยชน์ของตัวนักแข่งเอง)

– ทีมงานจะไม่มีการคืนค่าสมัคร  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ยกเว้นมีการยกเลิกกิจกรรมเท่านั้น
– การแข่งขันต้องใช้ตัวละครตามที่สมัครไว้
– การมาไม่ตรงต่อเวลาการแข่งขันเกินกว่า 5 นาที  จะถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน
– หากเห็นว่าการแข่งขันไม่เป็น ธรรม หรือเกิดปัญหาต่างๆ ให้รีบแจ้งขอแย้งผลการแข่งขันทันที  หากมาแย้งทีหลังทีมงานจะไม่รับเรื่องดังกล่าว
– หากเกิดปัญหาใดๆ ในการแข่งขัน ให้การตัดสินใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้คุมแข่งเท่านั้น

รูปแบบการแข่งขัน

-ทีมงานจะจับสลากแบ่งสายทีมแข่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน
– รอบคัดเลือก แข่งตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น. ใช้โหมด Item ในรูปแบบ Single แผนที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 300 Km/h  โดยทางทีมงานจะเป็นผู้กำหนดเอง แข่งเก็บคะแนน 3 รอบ เพื่อคัดเลือกนักแข่งที่ทำคะแนนสะสมได้สูงที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้ารอบต่อไป
– รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ แข่งตั้งแต่วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น. ใช้โหมด Item ในรูปแบบ Single แผนที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 300 Km/h  โดยทางทีมงานจะเป็นผู้กำหนดเอง แข่งเก็บคะแนน 5 รอบ เพื่อหาผู้ชนะ

ตารางอัตราการเก็บคะแนน

-ผู้ชนะให้เซฟรูป Scoreboard ตอนที่ชนะไว้เป็นหลักฐาน
– ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันสะสมคะแนนได้เท่ากัน  จะมีการแข่งขันรอบ Knock Out เพื่อตัดสินผู้ชนะ
– รายละเอียดต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางการแข่งขัน Death Race

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ของรางวัล

-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

Mag Wide Metal Holic
พร้อมเงินรางวัล 300,000,000 Rain

-รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

Mag Wide Monster
พร้อมเงินรางวัล 150,000,000 Rain

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3


Mag Wide Griffin Pink Shoo
พร้อมเงินรางวัล 90,000,000 Rain