Walflow “ศึกช่วงชิง RP” ผู้เล่นที่สะสมค่า RP ได้สูงสุดรับ Gold ไปเลย

672 views

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมแย่งชิง RP โดยในครั้งนี้เงื่อนไขมีอยู่ว่าผู้เล่นที่สามารถสะสมค่า RP ได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลากิจกรรมของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ รับรางวัลไปเลยทันที (คิดเฉพาะค่า RP ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น) กิจกรรมนี้ระยะเวลา 2 สัปดาห์เท่านั้น รีบสะสมค่า RP กันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
เริ่มนับผล วันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 น.
สิ้นสุด วันที่ 3 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.

(เริ่มพร้อมกันทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์ หลู่หน่าน, ลั่วหยาง)

ประกาศผล และแจกรางวัลภายในวันที่ 5 มกราคม 2555

รางวัลกิจกรรม

อันดับ 1      ได้รับ 500 Gold + เสื้อคลุมสีแดง Lv.80 (1 ชิ้น)
อันดับ 2      ได้รับ 350 Gold + เกราะสีแดง Lv.72 (1 ชิ้น)
อันดับ 3      ได้รับ 200 Gold + Token สีเหลือง Lv.72 (1 ชิ้น)
อันดับ 4      ได้รับ 100 Gold
อันดับ 5      ได้รับ 100 Gold

รายละเอียดกิจกรรม (วิธีการร่วมสนุก)

เพียงผู้เล่นสะสมค่า RP ให้กับตนเองให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามยกตัวอย่างเช่น โจมตีผู้เล่น, ตอบคำถามเรียกเก็บภาษี, ลงทุนเมือง เป็นต้น โดยทีมงานจะวัดผลจากปริมาณค่า RP ที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้เล่นที่สามารถสะสมค่า RP ได้สูงสุดในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ อันดับที่ 1-5 จะได้รับรางวัลไปเลย

* คิดเฉพาะ RP ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น

(*) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(**) การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด