Cosmic Break : Transform the Party

1,394 views

[“สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” คำขวัญวันเด็กของปี 2555]

วันเด็กปีนี้ทีมงานจัดปาร์ตี้แปลงร่าง ในกิจกรรม Transform the Party ให้เด็กเล็ก เด็กใหญ่ร่วมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น และเพื่อความเร้าใจทีมงานจะสุ่มผู้เล่นเป็น Ark เพื่อสู้กันในห้อง 30 vs 30 ทีมไหนที่ชนะ 2 รอบก่อน จะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นๆ

โดยมีรอบดังนี้
14 ม.ค. 2555
Transform Party สถานที่  Mission Center
เวลา : 11.00 – 12.00
Ark War  สถานที่  Arena
DOS VS WIZ  เวลา 16.00 ( 3 รอบ)
WIZ VS BRD  เวลา 16.20 ( 3 รอบ)
BRD VS DOS  เวลา 16.40 (3 รอบ)

15 ม.ค. 2555
Transform Party  สถานที่  Mission Center
เวลา : 11.00 – 12.00
Ark War  สถานที่  Arena
DOS VS WIZ  เวลา 16.00 ( 3 รอบ)
WIZ VS BRD  เวลา 16.20 ( 3 รอบ)
BRD VS DOS  เวลา 16.40 (3 รอบ)

รางวัล

ชนะ 2 Union ได้รับ (ทั้ง union)
– Altair Disc x 5
– Vega Disc x 3
– Quick Job 100% x 5
– Cosmo Harmonics EPSILON (50%) x 2

ชนะ 1 Union ได้รับ (ทั้ง union)
– Altair Disc x 5
– Vega Disc x 3
– Quick Job 50% x 3
– Cosmo Harmonics EPSILON (50%) x 1

ชนะ 0 Union ได้รับ (ทั้ง union)
– Altair Disc x 3
– Vega Disc x 2
– Quick Job 50% x 3

หมายเหตุ
– การเสกตัวละคร Gm จะเป็นผู้กำหนดเอง
– งดการร้องขอโดยการฟลัด หรือการกระทำใดๆที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญ
– GM ขอสงวนสิทธิ์เพิกเฉยต่อคำร้องที่สร้างความรำคาญให้แก่ GM และ ผู้อื่น รวมถึงสิทธิ์ในการลงโทษผู้ที่ทำให้ ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนหรือรำคาญ