ประกาศกฎ กติกา ข้อห้าม ด้านความเร็ว แรง แซง สุด Teens กับ FreeJack

668 views

เริ่มนับถอยหลังกันได้แล้วสำหรับช่วงเวลา CBT ที่กำลังจะมาถึง ทีมงานรู้สึกตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากที่จะได้เริ่มปลดปล่อยความสนุกสุดเร้า แบบแรงแซงสุดทีน ว่าไปแล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่า

การใช้โปรแกรมโกง หรือ Cheating tool นับเป็นสิ่งที่ผิด และหากมีการแจ้งและตรวจสอบพบว่ามีการใช้โปรแกรมดังกล่าว ทางทีมงานจำเป็นต้องระงับไอดีอย่างถาวร และในช่วง OBT จะมีโปรแกรม N Protect ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานต้องขอความร่วมมือจากผู้เล่นในการสอดส่องดูแล เพื่อให้สังคมชาว FreeJack เป็นสังคมที่ดี และน่าอยู่ตราบนานเท่านาน