Dragon Nest แนะนำอาชีพ Warrior ก่อนเจอของจริง

8,359 views

….ภายในเกม Dragon Nest นั้นมีอาชีพให้เพื่อนๆ ได้เลือกเล่นกันแบบจุใจเลยทีเดียว ซึ่งจะแบ่งเป็น  4 อาชีพพื้นฐาน ที่เพื่อนๆ จะต้องทำการเลือกตอนเริ่มเกม ซึ่งได้แก่ Warrior Archer Cleric และ Sorceress ในการเลือกอาชีพพื้นฐาน (Class 1) นั้นมีความสำคัญทีเดียว เพราะจะเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนอาชีพใน Class ต่อๆ ไป ถ้าอย่างนั้นคราวนี้เราไปเริ่มที่อาชีพ Warrior  กันก่อนดีกว่า
….
….อาชีพ Warrior เป็นอาชีพที่โจมตีในระยะประชิด ซึ่งจะมีการโจมตีที่รุนแรง และต่อเนื่อง เหมาะสำหรับเป็นตัวบุกทะลวงของปาร์ตี้ โดยอาชีพ Warrior จะใช้อาวุธประเภท Sword ( ดาบ ) Axe ( ขวาน ) และ Hammer ( ค้อน ) ซึ่งอาวุธแต่ละประเภทนั้นก็มีรูปแบบการโจมตี รวมไปถึงข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนี้
.
Sword ( ดาบ ) เป็นอาวุธที่โจมตีได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัว มีการโจมตีที่ต่อเนื่องที่สุด แต่มีพลังโจมตีต่ำที่สุด
.
Axe ( ขวาน ) เป็นอาวุธที่โจมตีค่อนข้างช้า แต่จะโจมตีแบบวงกว้าง เหมาะใช้กับมอสเตอร์เป็นกลุ่ม
.
Hammer ( ค้อน ) เป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด แต่จะโจมตีค่อนช้า รูปแบบการโจมตีเป็นแบบระเบิดพลังเป็นวงกว้าง
.
อาชีพ Warrior  เมื่อถึงเลเวล 15 สามารถเปลี่ยนได้ 2 อาชีพ ดังนี้

Sword Master เป็นสายโจมตีระยะประชิดที่เน้นการโจมตีที่รวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยสกิลของ Sword Master จะแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ ใช้การโจมตีปกติ เช่นสกิล Triple Slash และ Infinity Edge กับใช้การโจมตีด้วยเวทย์มนต์ เช่นสกิล Moon Light Splitter และ Great Wave โดยอาชีพนี้จะใช้ Sword ( ดาบ ) เป็นอาวุธ

Mercenary เป็นสายโจมตีระยะประชิดที่เน้นการโจมตีที่รุนแรง แต่การโจมตีจะช้า และต่อเนื่อง ไม่เท่า Sword Master แต่รูปแบบการโจมตีที่เป็นแบบวงกว้าง โดยสกิลของ Mercenary จะแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ ขวาน เช่นสกิล  Stomp และ Axe Tornado กับค้อน เช่นสกิล  Flying Swing และ Gigantic Bomber โดยอาชีพนี้จะใช้ Axe ( ขวาน ) และ Hammer ( ค้อน ) เป็นอาวุธ