แมลงสาบก็มีดี

2,975 views

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Compgamer ทุกคน คอลัมน์นี้เค้ามี เรื่องดีๆ ของเจ้าแมลงที่เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆ หลายคนไม่ชอบเอามาก นั้นก็คือแมลสาบ

แมลงสาบ (Cockroach)  สัตว์โลกที่หลายคนเมินหน้าหนี  ใช่ว่าจะไม่มีความดีเอาเสียเลยก็หาไม่ ข้อดีของแมลงสาบก็มีมาก ตำรายาจีนกล่าวว่า  ถ้านำแมลงสาบไปปิ้งไฟจนเกรียมดีแล้วนำไปป่น  ใช้ผงนั้นเป่าไปในคอจะแก้โรคแซง้อ (Penitonselitis) ได้ นักนิเวศวิทยาบอกว่า แมลงสาบเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์เพราะเป็นสัตว์ผู้ย่อยสลาย (decomposer) ประเภทหนึ่งที่คอยเก็บกินของเหลือทิ้งต่าง ๆ ย่อยให้เป็นสารอินทรีย์ แต่ตัวที่เป็นประโยชน์นี้หมายถึงแมลงสาบป่าเท่านั้น  มันจะกินซากไม้ที่ผุพังช่วยย่อยสลายให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ ประโยชน์ของแมลงสาบที่เรามองข้ามไปก็คือ ใช้ในด้านการศึกษาทดลองสำหรับนักชีววิทยา นักสัตววิทยา สรีรวิทยาพันธุศาสตร์ เพราะแมลงสาบมีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับแมลงชนิดอื่น  แถมยังเลี้ยงง่าย  สะดวกในการนำมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ

ขอขอบคุณค่ะ  หนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี