12tails Online : 12หางค้นฟ้าคว้า ดาว-เดือน แฟนคลับ

901 views

    12 หางออนไลน์ร่วมค้นฟ้าคว้าดาว-เดือน หาแฟนคลับสาวหน้าใส และหนุ่มมาดเท่ เพียงแค่ ตกแต่งภาพภาพของตัวผู้ส่งเข้าประกวดเองพร้อมรูปตัวละครของ 12 หางทำเป็น Cover หัว Timeline ของเฟสบุคผู้ส่งเข้าประกวดเอง และส่งรูป cover ที่ทำเข้ามาให้ทีมงานทำการคัดเลือก แล้วมาชิงรางวัลเสื้อ 12 หางแฟนคลับ(สามารถเลือกลายใดก็ได้) และสัตว์เลี้ยงแครอทสีม่วง
โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 หมวด คือ ดาว(แฟนคลับหญิง) และ เดือน(แฟนคลับชาย)

 
(รูปตัวอย่างตำแหน่ง cover timeline)
 

ระยะเวลากิจกรรม
เปิดรับผลงาน                                      : 22 พ.ค. – 6 มิ.ย. 55
ประกาศผลรอบรางวัลจากทีมงาน       : 11 มิ.ย. 55
เปิดให้โหวตผ่าน Facebook              : 12-18 มิ.ย. 55 (ปิดโหวต 18.00 น.)
ประกาศผลผ่านทางหน้าเวปไซต์        : 19 มิ.ย. 5
 
รายละเอียดกิจกรรม
  1. รูปผู้เข้าประกวดต้องทำการออกแบบส่งมาเป็น Cover หัว Timeline ของเฟสบุค ซึ่งมีขนาดความ กว้าง 30 cm. X สูง 12 cm. หรือ กว้าง 850 pixles X สูง 340 pixles ความละเอียด (resolution) 72 pixels/inch ขึ้นไป เป็นภาพสี หรือขาวดำก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน save ไฟล์เป็น .jpg เท่านั้น
  2. ในภาพต้องมีรูปของผู้ส่งเข้าประกวดที่สามารถบ่งบอกเพศผู้เข้าประกวดได้ พร้อมทั้งรูปตัวละครของ 12 หางออนไลน์ (สามารถใช้ภาพ Hero หรือ NPC ก็ได้)
  3. ผู้เข้าร่วมการประกวดหนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 1 คนต่อ 1 ชิ้นเท่านั้น ถ้ามีการส่งเกินมาจะทีมงานจะยึดใช้ภาพแรกที่ส่งเข้ามา
  4. ส่งผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทาง Email : [email protected] พร้อมระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้
     – ชื่อ-นามสกุล
     – ID เกม 12 หางออนไลน์ และ server (สำหรับทำการส่งของรางวัล)
     – Facebook
     – ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
     – เบอร์โทรศัพท์
  5.การประกวดจะมีการตัดสินแจกรางวัล 2 รอบ คือ ในรอบถูกใจทีมงานจำนวนรางวัล 20 รางวัล และในรอบ Popular vote โดยการเปิดให้โหวตจากผู้เล่นอื่นๆ ทางหน้า Facebook Hero Rangers โดยนับจากจำนวน Like ในผลงานนั้น

หมายเหตุ :
– เมื่อทีมงานได้รับผลงานแล้วจะมีการ email ยืนยันแจ้งกลับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
– ช่วงใกล้เวลาสิ้นสุดกิจกรรมมักจะมีผลงานส่งเข้ามาเยอะมากอาจทำให้ email ผลงานที่ส่งเข้ามาตีกลับ ควรส่งผลงานแต่เนิ่นๆ

ของรางวัล
  1. ผลงานที่ถูกใจทีมงานที่สุด 20 ชิ้น รับ “Pet แครอทสีม่วง” ทันที โดยแบ่งเป็นประเภท เดือน(แฟนคลับชาย) และ ดาว(แฟนคลับหญิง) อย่างละ 10 รางวัล
   2. รางวัล Popular Vote สำหรับผลงานที่มีผู้เข้ามากด Like ที่รูปในอัลบั้ม “ดาว-เดือน 12 หางแฟนคลับ”  ที่ทีมงานสร้างไว้ใน Facebook ของ Hero Rangers มากที่สุด มากที่สุด 6 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภท เดือน(แฟนคลับชาย) และ ดาว(แฟนคลับหญิง) อย่างละ 3 ผลงาน รับรางวัลเป็นเสื้อ 12 หางแฟนคลับ(เฉพาะลายที่ยังมีอยู่)

 เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
   – ผลงานที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   – ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้
   – ผลงานที่ใช้รูปผู้อื่นแอบอ้างในการส่งประกวด จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้
   – ผู้เข้าร่วมการประกวด ต้องระบุชื่อจริง นามสกุลจริง และ ID เกม 12 หางออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อ เพื่อรับรางวัลได้
   – ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกิดมีการร้องเรียนว่า Copy ลอกเลียนแบบ หรือผู้ส่งเข้าประกวดมิใช่เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทีมงานจะทำการตรวจสอบ และหากเป็นจริงตามข้อร้องเรียน ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที โดยทีมงานจะแจ้งถึงผลงานที่ถูกตัดสิทธิ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของงาน
   – ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และ ยินยอมให้บริษัท ไอ ดิจิตอล คอนเนคท์ จำกัด และผู้ให้การสนับสนุนนำข้อมูล หรือภาพที่ได้จากงานกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน