MU : ปล่อยโหลดตัวเกม eX700 18 มิถุนายนนี้

975 views

 

      ประกาศชัดอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ Patch Version ใหม่ MU eX700 ที่จะอัพเดทให้ผู้เล่นทุกท่านได้สัมผัสพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ซึ่งการอัพเดทครั้งนี้มีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาหลายอย่าง ทำให้ Patch มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ทีมงานจึงขอแนะนำให้ผู้เล่นทุกท่าน Download Manual Patch เก็บไว้
 
กำหนดการปล่อย Download
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)


 
 
          สำคัญ!! : Patch อัพเดท eX700 จะมีการใส่รหัสผ่านไว้ เพื่อป้องกันการติดตั้งลงใน Version ปัจจุบัน ก่อนทำการอัพเดทในวันพุธที่ 20 มิถุนายนนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เข้าเกมไม่ได้
 
          **ทีมงานจะประกาศรหัสผ่านให้ทราบอีกครั้งในวัน พุธที่ 20 มิถุนายน หลังปิด Server ท่านสามารถ ตรวจสอบ Password ได้จากทาง Forum หรือข่าวประกาศจากทีมงานอีกครั้ง และนำรหัสผ่านไปเพื่อปลดล็อกใหม่อีกครั้ง**
 
สำหรับการ Download ทีมงานแบ่ง Client ให้โหลด 2 แบบดังนี้
 

 

1. Full Client ตัวเกมพร้อมเล่น เป็นการติดตั้งเกม MU ลงไปใหม่ เมื่อติดตั้งแล้วสามารถเล่นได้ทันที
 

 
2. Manual Patch ไฟล์อัพเดทสำหรับผู้เล่นที่มีเกม MU อยู่ในเครื่องแล้ว และสามารถเข้าเล่น MU Version ปัจจุบันได้ สามารถโหลด Manual ไปติดตั้งได้เลย

 

 
            ทีมงานขอแนะนำให้ผู้เล่นเริ่ม Download Patch อัพเดทตัวเกมดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายนนี้ทันที เพื่อพร้อมเล่น MU Version eX700 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายนนี้