แจ้งแก้ไขกติการการเข้าประกวด Koh-Kae Cosplay Contest

1,195 views

จากที่ทางทีมงานได้ขึ้นกติการในการประกวด Koh-Kae Cosplay Content กันไปแล้วนั้น วันนี้ขอแจ้งเกี่ยวกับกำหนดการ และกติกาต่างๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดให้ได้ทราบกันค่ะ

กติกาใหม่ มีผลในการใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553

กติกาการประกวดประเภทเดี่ยว

1. แปลงร่างของคุณเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะนำไอเดียมาจาก เกม การ์ตูน ภาพยนตร์
2. งานคอสเพลย์ที่แต่งต้องไม่ขัดกับศิลธรรมและไม่มีวัตถุอันตรายประกอบ
3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเข้ามารายงานตัวต่อทีมงานด้วยตัวเองเพื่อรับหมายเลข ประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. และวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 8.00 น. – 12.00
3.1 ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ผู้เข้าประกวดสามารถเข้ามารายงานตัวได้โดยไม่ต้องแต่งชุดคอสเพลย์ แต่ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554 ต้องแต่งชุดคอสเพลย์มารายงานตัว
3.2 ถ้ารายงานตัวช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

4. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนหรือสูจิบัตรแทนได้
5. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะต้องขึ้นโชว์ตัวบนเวทีกลางในวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.
6. กรรมการพิจารณาให้คะแนนวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น.
7. ประกาศผลในวันที่อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 บริเวณเวทีกลางเวลา 16.00 น.
8. ผู้ที่ได้รางวัลต้องแต่งชุดคอสเพลย์ชุดนั้นๆ ขึ้นรับรางวัลบนเวที
9. รับรางวัล ที่ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
11.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งประเภทเดียวและประเภททีม แต่ชุดที่ใช้ในการประกวดแต่ละประเภทนั้นต้องเป็นคนละชุดกัน และในกรณีที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ในการรับรางวัลนั้นต้องให้เพื่อนใส่ชุดคอสเพลย์ที่ได้รับรางวัลขึ้นรับ รางวัลแทนได้

กติกาการประกวดประเภททีม

1. แปลงร่างของคุณเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะนำไอเดียมาจาก เกม การ์ตูน ภาพยนตร์
2. งานคอสเพลย์ที่แต่งต้องไม่ขัดกับศิลธรรมและไม่มีวัตถุอันตรายประกอบ
3. หนึ่งทีมสามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 5 คน ซึ่งทีมผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมการแสดงความยาว 5 นาที พร้อมส่งสคริปต์บรรยายการแสดงสั้นๆ แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อให้พิจารณา ความเหมาะสมด้วย
3.1 การแสดงต้องไม่เป็นการล้อเลียน ยุยง หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3.2 ในระหว่างการแสดงหากกองประกวดพิจารณาว่าไม่เหมาะสมขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการแสดงทันที
4. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเข้ารายงานตัวต่อทีมงานด้วยตัวเองเพื่อรับหมายเลข ประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. เท่านั้น
4.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องนำไฟล์เพลงที่ใช้ในการแสดงมาให้ด้วย
4.2 การลงทะเบียนสามารถส่งตัวแทนมาลงทะเบียนเพียงคนเดียวได้ แต่ต้องนำหลังฐานของเพื่อนร่วมทีมมาแสดงด้วย
4.3 ถ้ารายงานตัวช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
5. เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียนหรือสูจิบัตรแทนได้
6. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องขึ้นโชว์ตัวบนเวทีกลางในวันที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.
7. ทำการแสดงและกรรมการพิจารณาให้คะแนนวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น.
8. ประกาศผลในวันที่อาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 บริเวณเวทีกลางเวลา 16.00 น.

9. ผู้ที่ได้รางวัลต้องแต่งชุดคอสเพลย์ชุดนั้นๆ ขึ้นรับรางวัลบนเวที

10. รับรางวัล ที่ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
11.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งประเภทเดียวและประเภททีม แต่ชุดที่ใช้ในการประกวดแต่ละประเภทนั้นต้องเป็นคนละชุดกัน และในกรณีที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ในการรับรางวัลนั้นต้องให้เพื่อนใส่ชุดคอสเพลย์ที่ได้รับรางวัลขึ้นรับ รางวัลแทนได้