กฏกติกาในการแข่งขัน Grandmaster Tournament @ TGS 2011

1,193 views


การแข่งขันระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ซึ่งจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ โดยมีทีมงานเป็นผู้ตัดสินแบ่งออกเป็นสามรุ่น คือ

โดยทั้งสามรุ่นจะแข่งขันเพื่อหาผู้เล่นรุ่นละ 8 คน ไปแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศในงาน TGS 2011 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 31 ธันวาคม 2553

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทและต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพนักงานของบริษัทฟันบ๊อกซ์
2.ผู้เล่น 1 ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก
1.ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆทั้งสิ้น
2.ให้ผู้เล่นทำการสมัครลงทะเบียนได้โดยส่ง Personal Message (PM ในเว็บบอร์ดของ Monsters Master Online) ไปที่ทีมงานทั้ง 3 คนคือ [Master]Brown,[Master]blue และ [Master]Greenโดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง, ID ที่ใช้แข่ง,ชื่อตัวละครที่ใช้แข่ง,มอนสเตอร์ที่ใช้แข่ง, E-Mail,เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
หมายเหตุ –  ผู้เข้าสมัครต้องใช้มอนสเตอร์ตัวเดิมไปตลอดการแข่งขัน
3.ผู้เล่น ต้องรักษาระดับเลเวลของมอนสเตอร์ให้อยู่ในช่วงเลเวลขณะที่ลงสมัคร หากถึงวันแข่งแล้วเลเวลของมอนสตอร์ที่ใช้เกินกว่ารุ่นที่ลงทะเบียนไว้จะถือ ว่าผิดกติกาและจะถือว่าแพ้ฟาล์วทันที
4.ทีมงานจะทำการสุ่มตารางการแข่งขันในรอบออนไลน์ให้และหากผู้เข้าร่วมไม่มา รายงานตัวภายใน 10 นาทีหลังจากเวลาแข่ง จะถือว่าสละสิทธิ์และคู่ต่อสู้จะผ่านเข้ารอบทันที
5.หากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมหนึ่งท่านลงแข่งมากกว่า 1 ตัวละคร จะตัดสิทธิ์ทุกตัวละครที่ลงแข่งทันทีโดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
6.หากตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง หรือนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ให้ถือดุลยพินิจของกรรมการเป็นอันสิ้นสุด
กติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน Thailand Game Show 2011
1.ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆทั้งสิ้น
2.การแข่งขันแต่ละรุ่นแบ่งออกเป็น 3 รอบคือ
1.รอบก่อนรองชนะเลิศ แข่งขันทั้งสิ้น 4 คู่
2.รอบรองชนะเลิศ แข่งขันทั้งสิ้น 2 คู่
3.รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันทั้งส้น 1 คู่
การจับคู่แข่งขันจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มจากรอบคัดเลือก
3.หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกินกว่า 15 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์ และคู่ต่อสู้จะผ่านเข้ารอบทันที
4.หากตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง หรือนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ให้ถือดุลยพินิจของกรรมการเป็นอันสิ้นสุด
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า