Dragon Nest ฉลองนักกีฬาไทย แจก “Thai Bandana”

811 views

ทีมงาน Dragon Nest Online สวัสดี

…… เกม Dragon Nest ร่วมฉลองความสำเร็จกับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2012 จัดกิจกรรมพิเศษ แจกหมวก “Thai Bandana” ให้ไปใส่กันฟรี!

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 16 สิงหาคม 2555  – 29 สิงหาคม 2555 ช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม:

….. ทุกตัวละครที่ทำการ login และมีเวลาสะสม 10 ชั่วโมงขึ้นไป ในระยะเวลากิจกรรม (วันที่ 16 สิงหาคม 2555 – 29 สิงหาคม 2555 ช่วงเวลา 17.00 – 21.00 น. ) จะได้รับไอเทมพิเศษ

เงื่อนไขกิจกรรม:

1.  ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Gift Box ของ Cash Shop

สามารถดูวิธีการรับของรางวัลได้ ที่นี่

2. ของรางวัลจะถูกมอบให้ภายในวันที่ 7 กันยายน 2555

3. ทุกตัวละครในไอดีที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับของรางวัล

4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง

ของรางวัล:

….. หมวก Thai Bandana (15 วัน) จำนวน 1 ชิ้น (All Stat+15, Max HP 1,500 และ Max MP 1,500)

หมายเหตุ: ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า