Legend of Edda แบ๊วพาณิชย์เปิดให้บริการแล้ว เข็นไอเทมใหม่ลงเพียบ

1,165 views

 

ได้เวลาที่ขาแบ๊วทั้งหลายจะได้แบ๊วมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว กับร้านค้าแบ๊วพาณิชย์ (ไอเทมมอล) ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ พร้อมกับขนไอเทมใหม่ๆ มาลงเพียบ จะน่ารัก จะแบ๊วขนาดไหนไปดูรายละเอียดกันเลย

 

 
Kindergartener’s Present
ระยะเวลาขายไอเทม : 23 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 (15 วัน)

โอกาสได้รับไอเทมดังนี้

แบ๊วก่อนใคร กับ Robot Costume Set และ ED-1 / ED-2 / ED-3
เพียง 7 วันเท่านั้น ช้า หมด อด …
ระยะเวลาขายไอเทม : 23 – 30 สิงหาคม (7 วัน)

ชุด Robot Set

และพาหนะ ED ทั้งหลาย

ED-1 ED-2 ED-3

ไอเทมประเภทขายตลอดชาติ

ชุด Wise Man Set

ชุด Bee Set

พาหนะ

 

White Capricorn Brown Capricorn Purple Capricorn Pink Capricorn


Star Unicorn

 

 

ไปหาแบ๊วกันให้มากขึ้นได้แล้ววันนี้

www.edda.in.th