HON : วิธีการขอรับ GCA

2,306 views

วิธีการขอรับ GCA 


1. คลิกที่ ล๊อกอิน Play Cafe’ เพื่อทำการล๊อกอิน (ใช้ระหัสเดียวกันกับ Play Cafe’)

 

2. คลิกที่ ” ขอรับ GCA ฟรี ”

 

3. เลือกชื่อร้านและสเปคคอมพิวเตอร์ของร้านท่าน แล้วกดคำว่า ” สมัครเดี๋ยวนี้ ”

 

4. ทางทีมงานจะทำการส่งตัวติดตั้ง GCA และคู่มือการใช้งานไปให้ในอีเมลล์ของท่าน

ขอรับ GCA ฟรี!คลิกที่นี่