ทีมงาน GM ประกาศจับตายโปรแกรมช่วยเล่น EverPlanet จับจริงแบนหนัก

595 views

 

เนื่องจากทางทีมงาน EverPlanet Online ได้ตรวจสอบพบกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีบางกลุ่มใช้โปรแกรมช่วยเล่นเพื่อหาผลประโยชน์กับเกม  EverPlanet Online  ซึ่งทางทีมงานได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทางทีมงาน  EverPlanet Online  จึงได้ทำการลงโทษผู้ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น โดยทางทีมงานได้ดำเนินการระงับไอดีถาวรกับกลุ่มผู้ใช้โปรแกรมช่วยเล่น  อีกทั้งยังมีการอัพเดทโปรแกรมป้องกันร่วมกับทางผู้พัฒนาเป็นระยะทุกสัปดาห์ เพื่อแก้ไขและกำจัดปัญหาต่างๆ  ที่เกิดจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น

ทีมงาน จับจริง แบนหนัก ไล่อัพเดทโปรแกรมป้องกันช็อตต่อช็อตทุกสัปดาห์

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

และจากปัญหาดังกล่าว  ทีมงานขอความร่วมมือผู้เล่นทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา  ของเกม EverPlanet Online อย่างเคร่งครัด  เพื่อแก้ไขและกำจัดปัญหาต่างๆ ทีเกิดจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่นให้หมดไป รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันการถูกดักจับ ID Password รวมถึงข้อมูลต่างๆ ของท่าน ที่มาพร้อมกับโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ

 

พวกเรามาร่วมสร้างสรรค์สังคม EverPlanet ที่ดี ช่วยกันต่อต้านโปรแกรมช่วยเล่นด้วยกัน

http://everplanet.playpark.com