DSO Update Patch Ver.60 “Atlantis”

1,560 views

….. วันอังคารที่ 11 กันยายนนี้ เกม DSO จะมีการอัพเดท Patch Ver.60 มีชื่อสามัญทางยาว่า “Atlantis” ซึ่งในวันนี้กระผมมีข้อมูลเบื้องต้นของแผนที่ใหม่ทั้ง 8 แผนที่ ซึ่งเป็นส่วนต่างๆ ของเกาะ Atlantis มาฝากกันครับ 

1.เมือง Helios อารยธรรมกรีกที่หลงเหลือ

“เมื่อแสงอาทิตย์สอดส่องไปยังพื้นมหาสมุทร สถานที่ที่เคยเป็นแผ่นดินแห่งแอตแลนดิส กาลเวลาผ่านไปจนปัจจุบันเหลือแค่เพียงพื้นน้ำ”

[youtube M3-4jTkvgAM]

….. เมือง Helios เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณ โดยบ้านแต่ละหลังจะสร้างอยู่ในซอกหินผา บริเวณโดยรอบซากปรักหักพังของวิหารแห่งแอตแลนติส ที่นี่เป็นสถานที่เดียวที่ยังไม่จมหายไปพร้อมเกาะแอตแลนติส ผู้เล่นสามารถมาหาซื้อไอเทมประเภทอาวุธ ชุดป้องกัน และเครื่องประดับ ระดับ 30-35 ได้ภายในเมืองนี้

.

2.ที่ราบ Mystra

[youtube H3jiDsY5wKI]

….. Mystra เป็นแผนที่ที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง Helios กับ ภูเขาไฟ Suvius โดยครึ่งหนึ่งจะยังมีเศษซากปรักหักพังของเมือง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นทางลาวาของภูเขาไฟ มอนสเตอร์ที่อยู่ภายในแผนที่นี้จะมีเลเวลอยู่ที่ 35-36

.

3.ภูเขาไฟ Suvius  

[youtube rfD26MwItPg]

….. ภูเขาไฟ Suvius สภาพโดยรวมของที่นี่จะเต็มไปด้วยลาวาและกลุ่มควันจะป่องภูเขาไฟ ที่นี่ยังเป็นที่อาศัยของเหล่าเซเทอร์ ซึ่งจะพบหมู่บ้านเซเทอร์ได้ทางทิศตะวันออกของภูเขาไฟ Suvius มอนสเตอร์ที่อยู่ภายในแผนที่นี้จะมีเลเวลอยู่ที่ 36-37

.

4.เมืองบาดาล Ashraya

[youtube HPb3lYxUClg]

….. Ashraya คือ เมืองหลวงของเกาะ Atlantis ที่จมลงสู่ท้องมหาสมุทร ถึงแม้จะจมอยู่ใต้น้ำมานานกว่า 1,000 ปี ความงดงามก็ยังคงไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบันเมือง Ashraya ถูกปกครองด้วยเผ่ากอร์กอน ที่นับถือเทพเจ้า Oceanos ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นมิตรกับเหล่าผู้กล้าที่หาหนทางมาสู่เมืองนี้ได้ เพราะพวกเขาต้องการคนที่เก่งกล้าสามารถมาช่วยต่อกรกับปิศาจแห่งท้องทะเลที่มีนามว่า Gorga

.

5.สุสานเรือ

[youtube f_6NpdIYucw]

….. สุสานเรือ ที่นี่จะเต็มไปด้วยซากเรือทั้งเก่าและใหม่ เพราะจุดนี้มักมีเรือที่ถูก Gorga เข้าโจมตีแล้วอับปางลงอยู่มากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีซากวิหารสำคัญของเผ่ากอร์กอนอยู่ด้วย โดยจะสังเกตได้จากรูปปั้นครึ่งคนครึ่งงูขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมด มอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี้มีเลเวล 37-38  

.

6.หัวใจแห่งแอตแลนติส

[youtube eokKNcUI-JY]

….. หัวใจแห่งแอตแลนติส ที่นี่คือ ศูนย์กลางของเกาะแอตแลนติส เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยวิหารต่างๆ มากมาย แต่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งที่อยู่ของเผ่ากอร์กอนฝ่ายมืดไปเรียบร้อยแล้ว โดยมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะมีเลเวล 38-39

.

7.วิหาร Sector

[youtube  jZkv3ysmlQ8]

….. วิหาร Sector เป็นแผนที่ที่ใหญ่มาก แต่ทางเดิอนจะแคบและแยกออกเป็นหลายส่วนมากดังนั้นการเข้ามา ณ ที่แห่งนี้จะต้องระวังตัวจากการถูกโจมตีของมนสเตอร์ที่อาจจะมาพร้อมกัน 2 ทางในเวลาเดียวกันได้ มอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่มีเลเวล 39-40

.

8.วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ล่มสลาย 

….. วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ล่มสลาย คือ แหล่งอาศัยอยู่ปิศาจทะเล ที่นักเดินเรือกล่าวขวัญถึงนามว่า Gorga การจะเข้ามาเยี่ยมชมที่พักของมันเล่นๆ ไม่ใช่ความคิดที่ดี ขอเตือนไว้ก่อน