Gift Set พิเศษ! แทนคำขอบคุณผู้ร่วมทดสอบ C9

1,123 views
ทีมงาน C9 ใจดีมอบ Gift Set ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกไอดีที่เข้าร่วมทดสอบเกม C9 ในช่วง Alpha Test และช่วง Closed Beta เมื่อเพื่อนๆ เข้ามาเล่นเกม C9 ในช่วง Open Beta เมื่อสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดรับไอเทม (อยู่ใน Gift Box) ไปใช้กันได้เลยฟรีๆ ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ถึงวันพฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.โดยแบ่งตามการเข้าร่วมทดสอบดังนี้

1. ผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาทดสอบทั้ง Alpha Test และ Closed Beta
รับชุดแฟชั่น (ไม่มีออฟ) จำนวน 15 วัน (ได้อัตโนมัติตาม สายอาชีพที่สร้างตัวละคร)

[Fighter] Potent Set [Hunter] Strong Gale Set [Shaman] Dark Jerain

Auspice “โคตรถึก”
Title : unfixed
Status : str 8 | con 8 | wis 8 | int 8
ตัวอย่าง

2. ผู้เล่น VIP Pass ที่เข้ามาทดสอบเฉพาะในช่วง Alpha Test (20-22 สิงหาคม 2555)
จะได้รับชุดแฟชั่น (ไม่มีออฟ) แบบ 15 วัน (ได้อัตโนมัติตาม สายอาชีพที่สร้างตัวละคร)

[Fighter] Potent Set [Hunter] Strong Gale Set [Shaman] Dark Jerain

Auspice “Alpha Knight”
Title : unfixed
Status : str 6 | con 6 | wis 6 | int 6
ตัวอย่าง

3. ผู้เล่นทุกคนที่เข้ามาทดสอบเฉพาะในช่วง Closed Beta (19 – 28 กันยายน 2555)
รับชุดแฟชั่น (ไม่มีออฟ) จำนวน 7 วัน (ได้อัตโนมัติตาม สายอาชีพที่สร้างตัวละคร)

[Fighter] Potent Set [Hunter] Strong Gale Set [Shaman] Dark Jerain

Auspice “CBT Knight”
Title : unfixed
Status : str 6 | con 6 | wis 6 | int 6
ตัวอย่าง


Auspice
 คืออะไร

วิธีได้รับไอเทม : เมื่อเข้าไปสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้ว หลังจากเข้าเกมจะมีแสงกระพริบที่ไอคอนกระเป๋า (สังเกตที่เมนูด้านขวาล่าง) กดคลิกเข้าไปรับไอเทมได้ทันที 

หมายเหตุ : ชุดแฟชั่นจะถูกเลือกให้ตามอาชีพที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น สร้าง Hunter ก็จะได้รับชุด Strong Gale Set เป็นต้น