ได้แล้วคู่ชิง Xshot Cafe Revenge 2012 Rookie League

1,503 views

……….สุดยอดการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจอีกหนึ่งรายการ  Xshot Cafe Revenge 2012 รุ่น Rookey League การแข่งขันของรุ่นเล็กมือสมัครเล่นแต่ผีมือไม่ธรรมดา และความสนุกตื่นเต้นของรายการนี้ก็ สนุกไม่แพ้รุ่น Pro League เลยทีเดียว สำหรับรุ่น Rookie League กฎกติการและการแข่งขันจะเหมือนรุ่น Pro League แต่จะแต่ต่างกันที่จำนวนของทีมที่เข้าแข่งขัน ที่มีมากกว่าถึงเท่าตัว ถึง 36 ทีมด้วยกัน เอาละเราไปดูผลการแข่งขันของ  Xshot Cafe Revenge 2012 Rookie League กันได้เลย

รอบ 32 ทีม

สาย A
Oho [3:5] Unfair OK
Feeling2 [0:4] God Hand
Avatar by Cendo [5:2] Original JR.
Balaha V OK [4:0] จิตหลุด by Unfair
Star by Tikie [4:5] น้ำใบ 4 x100
Harabard by PT [5:2] Casio by ETZ
GoodFeelingz [4:0] Olmpus OudOud
โจ๋เรนเจอร์ V.2 [1:5] Rebrith ATK

สาย B 
Phothong [4:0] Naraka by N,D
T&T [0:4] Photong by ESC
Avatar by Pass ( ชนะบาย )
Balaha by Tikie [1:5] Sayyes Ocacha
Society [2:4] โจ๋เรนเจอร์ V.1
Merciless [1:4] RB Medium by VNN
Absolute by PT [4:0] God Hand V.2
BKK (ชนะบาย )

รอบ 16 ทีม

สาย A
Unfair OK [2:5] God Hand
Avatar by Cendo [4:3] Balaha V OK
น้ำใบ 4 x100  [4:0] Harabard by PT
GoodFeelingz [ชนะ] โจ๋เรนเจอร์ V.1 (แพ้ฟาวล์)

สาย B 
Phothong [5:3] Photong by ESC
Avatar by Pass [1:4] Sayyes Ocacha
โจ๋เรนเจอร์ V.1  [1:5] RB Medium by VNN
Absolute by PT [4:3] BKK

รอบ 8 ทีม

สาย A
God Hand [6:5] Avatar by Cendo
น้ำใบ 4 x100  [0:4] GoodFeelingz

สาย B 
Phothong [4:0] Sayyes Ocacha
RB Medium by VNN [4:3] Absolute by PT

รอบ 4 ทีม

สาย A
God Hand [3:6] GoodFeelingz

สาย B 
Phothong [6:3] RB Medium by VNN

รอบชิงชนะเลิศ

GoodFeelingz VS Phothong