Bubble Ninja ”ดันสัตว์หางตระกูล” อีก 1 ดันเจี้ยน ต้อนรับ Patch ใหม่

2,063 views

 

  อีก 1 ดันเจี้ยนใหม่ล่าสุดที่จะอัพเดทมาให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ลิ้มรสความโหดของสัตว์หางกับดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูล ผู้ทีมีตระกูลหรืออยู่ในตระกูลที่มีเลเวล 3 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าได้ตามมาดูรายละเอียดดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูลกันเลย

เงื่อนไขการเข้าดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูล

1. ตระกูลที่จะลงดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูลได้จะต้องมีเลเวล 3 ขึ้นไป

2. หัวหน้าตระกูลและรองหัวหน้าตระกูลเท่านั้น ที่จะสามารถตั้งเวลาเปิดดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูล


เลือกเข้าไปที่ สัตว์ตระกูล


ตั้งเวลาเปิดดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูล (เฉพาะหัวหน้าและรองหัวหน้าตระกูลเท่านั้น)

3. เมื่อถึงเวลาไอคอนสัตว์หางจะเด้งขึ้นมาทางด้านขวาบนของจอ (เฉพาะ Ch.3 เท่านั้น)


เมื่อถึงเวลาที่หัวหน้าตระกูลของเราตั้งไว้ คลิกที่ไอคอนสัตว์หางจะเข้าดันเจี้ยนสัตว์หางได้ทันที

ภายในดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูล

            ดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูลจะแบ่งออกเป็น 40 รอบ โดยแต่ละรอบจะห่างกัน 10 วินาทีและหลังจากฆ่ามอนสเตอร์ครบทั้ง 40 รอบแล้ว บอส 2 หางจะออกมา เพื่อนๆ จะต้องฆ่าบอส 2 หางให้ตาย เพื่อรับของรางวัล


มอนสเตอร์จะวิ่งออกมาเรื่อยๆ และเมื่อฆ่าครบ 40 รอบแล้ว บอส 2 หางจะโผล่ออกมา


ความโหดของบอส 2 หาง ต้องขอบอกว่าถ้าไม่ร่วมใจกันนะ เละแน่นอน!!

ของรางวัลดันเจี้ยนสัตว์หางตระกูล

 

            รางวัลตีมอนสเตอร์ – ฆ่ามอนสเตอร์ทุกๆ 5 รอบ ผู้เล่นที่อยู่ในดันเจี้ยนจะได้รางวัลต่อไปนี้

 

รอบมอนสเตอร์

ประสบการณ์

ทอง

ทองตระกูล

5

90,000

90,000

900,000

10

110,000

110,000

1,100,000

15

125,000

125,000

1,250,000

20

125,000

125,000

1,250,000

25

125,000

125,000

1,250,000

30

125,000

125,000

1,250,000

35

250,000

250,000

1,500,000

40

250,000

250,000

1,500,000

 

            รางวัลผ่านด่าน – เป็นปราณจักระและค่าฝึกฝน จำนวนที่จะได้เกี่ยวข้องกับเลเวลของสัตว์หางตระกูลและเดเมจรวมของแต่ละคนที่โจมตีบอส

            ดันเจี้ยนใหม่สัตว์หางตระกูลไม่ลองไม่รู้ ใครไม่มีตระกูลอยู่รีบหาซะ!! 25 ตุลาคมนี้ Bubble Ninja Patch ใหม่ Final Madaraห้ามพลาด