ต้อนรับมังกรตัวแรกของเกม Dragon Nest ชิงรางวัลเงินสด 100,000 บาท

1,141 views

พบกิจกรรมสุดอลังการ ต้อนรับมังกรตัวแรกของเกม Dragon Nest หาปาร์ตี้สุดแกร่งพิชิต Sea Dragon Nest ชิงรางวัลเงินสด 100,000 บาท เหล่าผู้กล้า อย่ารอช้า!

ระยะเวลากิจกรรม:

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์) – 5 ธันวาคม 2555 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม:

  • ปาร์ตี้ที่สามารถผ่าน Sea Dragon Nest ได้เร็วที่สุด และจะต้องใช้เวลาน้อยกว่า 18 นาที ในช่วงระยะเวลากิจกรรม รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท/ปาร์ตี้

เงื่อนไขกิจกรรม:

1. ผู้เล่นจะต้องทำการบันทึกวีดีโอการผ่าน Sea Dragon Nest ตามเงื่อนไขกิจกรรม และทำการอัพโหลดผ่านทาง Youtube หลังจากนั้นให้เข้าไปที่เว็บไซต์กิจกรรม ใส่ link ของ Youtube ที่ได้อัพโหลดลงในช่อง พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดส่วนตัว

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ: วีดีโอที่ทำการอัพโหลดจะต้องเห็นรายชื่อสมาชิกภายในปาร์ตี้ รวมถึงเห็นถึงเวลาในการเคลียร์อย่างชัดเจน และจะต้องไม่มีการตัดต่อวีดีโอ โดยทางทีมงานจะนำวีดีโอดังกล่าวไปประกอบการตัดสินอีกครั้ง

2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น.

3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่รายละเอียดกรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นการส่งตัวแทนมารับ จะต้องมีเอกสารเซ็นยินยอมมอบอำนาจจากสมาชิกในปาร์ตี้มาด้วย

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

7. ผู้ที่โชคดีรับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/254

8. พนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

9. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน กฎ-กติกา หรือของรางวัล ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา หรือของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของรางวัล:

เงินสด มูลค่า 100,000 บาท/ปาร์ตี้

ยังไม่หมด! มันส์กันต่อกับ 2 กิจกรรม “Sea Dragon Nest Challenge”

รายละเอียดกิจกรรมที่ 1: 

– 5 ปาร์ตี้แรกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเคลียร์ Sea Dragon Nest ได้ ในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. (หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23.59 น. สมาชิกในปาร์ตี้จะได้รับไอเทมพิเศษ

ของรางวัล:

Black Gackt Wing (30 วัน) จำนวน 1 ชิ้น (เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% + All stat +1) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Gift Box ของ Cash Shop
** 1 ตัวละคร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรมที่ 2: 

– ตัวละครที่สามารถเคลียร์ Sea Dragon Nest ได้ ในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. (หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์) – 5 ธันวาคม 2555 เวลา 23.59 น. จะได้รับไอเทมพิเศษ

ของรางวัล:

 Intermediate Onyx Code (ระดับ Unique) จำนวน 1 ชิ้น

 Intermediate Crystal Code (ระดับ Unique) จำนวน 1 ชิ้น

* ของรางวัลจะถูกส่งไปยัง Mail Box ของตัวละคร
** 1 ตัวละคร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง