Glory Destiny โชว์ไอเทมแฟชั่นใสๆ รับปีใหม่แล้ววันนี้

879 views

Glory Destiny จัดแฟชั่นมากมายมาให้เพื่อนๆ ได้สะสมเป็นเจ้าของกัน โดยคราวนี้เป็นคิวของชุดและหมวกแฟชั่นหลายแบบ เช่น ชุด Set มิกกี้เมาส์ทั้งตัวละครชายและหญิง พร้อมกับหมวกแฟชั่นใหม่ที่ดูกวนๆ น่ารักอย่างหมวกหัวงู เพื่อนๆ สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้

            ไอเทมมากมายที่เพื่อนๆ สามารถตามหาสะสมได้จากถุงสุ่ม Happy Boy Suit Egg ซึ่งภายในจะมีชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ (เฉพาะตัวละครชาย) และไอเทมอื่นๆ ที่สามารถเปิดได้ เช่น Legend Happy Boy Suit, Advance Happy Boy Suit Brown, Advance Happy Boy Suit Blue

Legend Happy Boy Suit ชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีฟ้า เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 5%

Advance Happy Boy Suit Brown ชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

– Advance Happy Boy Suit Blue ชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2% 

            Happy Boy Head Egg ซึ่งภายในจะมีหมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ (เฉพาะตัวละครชาย) และไอเทมอื่นๆ ที่สามารถเปิดได้ เช่นLegend Happy Boy Head, Advance Happy Boy Head Brown, Advance Happy Boy Head Blue

 

Legend Happy Boy Head หมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีฟ้า เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 5%

– Advance Happy Boy Head Brown หมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

– Advance Happy Boy Head Blue หมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

            Happy Girl Suit Egg ซึ่งภายในจะมีชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ (เฉพาะตัวละครหญิง) และไอเทมอื่นๆ ที่สามารถเปิดได้ เช่น Legend Happy Girl Suit, Advance Happy Girl Suit Pink, Advance Happy Girl Suit Blue

– Legend Happy Girl Suit ชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีฟ้า เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 5%

– Advance Happy Girl Suit Pink ชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

– Advance Happy Girl Suit Blue ชุดแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

            Happy Girl Suit Egg ซึ่งภายในจะมีหมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ (เฉพาะตัวละครหญิง) และไอเทมอื่นๆ ที่สามารถเปิดได้ เช่นLegend Happy Girl Head, Advance Happy Girl Head Pink, Advance Happy Girl Head Blue

 

– Legend Happy Girl Head หมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีฟ้า เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 5%

– Advance Happy Girl Head Pink หมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

– Advance Happy Girl Head Blue หมวกแฟชั่นมิกกี้เม้าส์ ระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2%

            Snake Headress Egg ซึ่งภายในจะมีหมวกงูแฟชั่น และไอเทมอื่นๆ ที่สามารถเปิดได้ เช่น Handmade Snake Headress, Advance Snake Headress Pink, Advance Snake Headress Blue

.

– Handmade Snake Headress หมวกงูแฟชั่นระดับสีฟ้า เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 5% จากออพชั่นในชุด

– Advance Snake Headress Pink หมวกงูแฟชั่นระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2% จากออพชั่นในชุด

– Advance Snake Headress Blue หมวกงูแฟชั่นระดับสีเขียว เมื่อสวมใส่จะบวก Max HP 2% จากออพชั่นในชุด