Cosplay Contest งานประกวดการแต่งกาย Cosplay ของงาน MOL Let’s Play

837 views
…..
          Hilight อีกอย่างหนึ่งของงานเกมที่ขาดไปไม่ได้ นั่นคือ การประกวดการแต่ง Cosplay ของเหล่า Cosplayer ที่ไม่ว่างานเกมไหนก็ต้องมีเวทีให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความสามารถกัน ซึ่งงาน MOL Let’s Play ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 10 – 12 มกราคม 2557 ณ ไบเทค บางนา ก็ไม่พลาด จัดการประกวด Cosplay Contest ขึ้น ชิงเงินรางวัลร่วม 100,000 บาท โดยจะมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
……………….
ประเภทของการแข่งขัน
 • แบบเดี่ยว ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • แบบทีม ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ (ในทีมจะต้องมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป)
กฎ กติกา การประกวด
 • ผู้การประกวดมี 2 ประเภทคือ ประเภทเดี่ยวและประเภททีม
 • ทีมที่เข้าประกวดต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าแข่งขัน แต่ผู้แข่งขันจะต้องมีหลักฐานทางราชการเพื่อการยืนยันตนเอง (บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรนักเรียน ฯลฯ) หากได้รับรางวัล
 • ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เข้าประกวด
 • ลักษณะการประกวดให้ผู้เข้าแข่งขัน ประเภทเดี่ยวโพสท่าที่สื่อถึงตัวตนของตัวละครนั้นๆ ระยะเวลารวมไม่เกิน 1 นาที
 • ลักษณะการประกวดให้ผู้เข้าแข่งขันประเภททีมคิดการแสดง ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • การแสดงจะต้องไม่มี เนื้อหาส่อเสียด ล้อเลียน หรือ ยุยงให้เกิดความแตกแยก หากเนื้อหาการแสดงไม่เหมาะสม ทีมงานมีสิทธิ์ยุติการแสดงได้ในทันที
 • ตัวละครต้นแบบที่ใช้ประกวด ต้องเป็นตัวละครที่มีต้นแบบจาก เกม  หนังสือการ์ตูน อนิเมชั่น หรือ ภาพยนต์
 • ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องเลือกเข้าประกวดโดยใช้ ชุด “อย่างเป็นทางการ”  ของตัวละครเท่านั้น ห้ามมิให้สร้างชุดและตัวละครของตนเองเข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม ”ไฟล์ภาพต้นแบบของชุด” ที่สามารถเห็นลายละเอียดของชุดได้อย่างชัดเจน มาให้ทางทีมงานด้วย นามสกุลภาพเป็น .jpg หรือ gif เท่านั้น
 • การแสดงหากมี Sound ประกอบ ต้องตัดต่อและส่งให้ทางทีมงานรูปแบบไฟล์ MP3 เพียง 1 ไฟล์
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายอย่างเหมาะสม ไม่ล่อแหลม และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 • ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องเตรียมการแนะนำตัวละคร และตอบคำถามจากทีมงานและคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

……….– แนะนำตัวละคร เช่น ชื่อ, อุปนิสัย, มาจากหนังสือการ์ตูน อนิเมชั่น หรือ ภาพยนต์เรื่องใด

……….– อธิบายความชอบ หรือความโดดเด่นของตัวละครดังกล่าว ที่ทำให้เลือกคอสเพลย์เป็นตัวละครนั้นๆ

 • รับสมัครไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถกรอกรายละเอียด และ ยื่นใบสมัครได้ที่

การสมัครประกวดประเภททีม

– หน้าเว็บ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป และสมัครได้จนถึงเวลา  23.59  น. ของวันที่ 10  มกราคม 2557

– หน้างาน MOL Let’s Play วันที่ 11 มกราคม 2557 และสมัครได้จนถึงเวลา  12.00  น. ของวันที่ 11 มกราคม 2557

หมายเหตุ : การประกวดประเภททีมจะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.

การสมัครประกวดประเภทเดี่ยว

– หน้าเว็บ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป และสมัครได้จนถึงเวลา  23.59  น. ของวันที่ 11 มกราคม 2557

– หน้างาน MOL Let’s Play วันที่ 12 มกราคม 2557 และสมัครได้จนถึงเวลา  12.00  น. ของวันที่ 12 มกราคม 2557

หมายเหตุ : การประกวดประเภทเดี่ยวจะมีขึ้นในวันที่ 12  มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.
 • รับรายงานตัวบริเวณหน้างานเวลา 10.00 – 12.00 น.  หากมาสายทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายงานตัว โดยขึ้นกับดุลยพินิจของทางทีมงาน
 • การตัดสินของกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
กติกาสำหรับรางวัลคอสเพลย์เด็ก
 • สำหรับรางวัลคอสเพลย์เด็ก ผู้ที่เข้าประกวดจะต้องอายุไม่เกิน 12 ปี ภายในวันที่ประกวด
 • วันลงทะเบียน ต้องมีผู้ปกครอง หรือเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองมาด้วย
 • การประกวด Cosplay เด็กนั้นถือเป็นรางวัลพิเศษ ผู้สมัคร ยังคงมีสิทธิ์ในรางวัลอื่นๆอีกด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
 • ความสวยงามของชุด  30 คะแนน
 • บุคลิกท่าทางตัวละคร 30 คะแนน
 • ความเหมือนต้นแบบ 40 คะแนน
 • การแบ่งประเภท ทีมงานจะพิจารณาจากเพศของตัวละคร โดย

……………….– ตัวละครที่ไม่สามารถระบุเพศได้ ทางทีมงานจะพิจารณาจากสรีระของตัวละคร

……………….– ตัวละครที่แต่งตัวสลับเพศ ทางทีมงานจะดูจากเพศที่แท้จริงของตัวละคร เช่น ชิโด้ มาริยะ จาก Maria Holic จะนับเป็นตัวละครชาย

……………….– ตัวละครที่สวมเกราะ แม้จะไม่เห็นหน้าตา แต่ทางทีมงานจะพิจารณาตามสรีระต้นแบบที่มองเห็นได้

……………….– ทีมงานมีสิทธิ์ในการจัดแบ่งหมวดหมู่ให้ผู้ประกวดเองได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงินรางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศตัวละครฝ่ายชาย จำนวน 1 รางวัล  15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวละครฝ่ายชาย จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวละครฝ่ายชาย จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศตัวละครฝ่ายหญิง จำนวน 1 รางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตัวละครฝ่ายหญิง จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวละครฝ่ายหญิง จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศคอสเพลย์เด็ก (รางวัลพิเศษ) จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศประเภททีม จำนวน 1 รางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
          สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางทีมงานจะมีการอัพเดทให้ทราบอย่างต่อเนื่อง ทางหน้าเวบไซด์  http://www.letsplay.in.th/ และที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/molletsplay ใครที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดไม่ว่าจะมาเดี่ยวหรือทีมก็เตรียมตัวกันเตรียมใจให้พร้อม เวทีแสดงความสามารถเปิดรอแล้ว