เกาหลีหวั่น “กฏอัยการศึก ผลกระทบสู่อุตสาหกรรมเกม”

1,313 views

  

สร้างความตกอกตกใจกันไปอย่างไม่ทันตั้งตัว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งเป็นกฎหมายตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อทางเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยก็ย่อมมีผลกระทบตามมาทางด้านเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

 

โดยทางเว็บไซต์ http://www.thegames.co.kr/ จากเกาหลีใต้ ได้มีการออกบทความเรื่องของผลกระทบของอุตสาหกรรมเกมในเมืองไทย เมื่อมี”กฏอัยการศึก” เข้ามา แน่นอนว่า แม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น แต่ความไว้วางใจ ความมั่นใจในการลงทุนต่างๆ ก็ต้องทำให้ค่ายเกมต่างๆ ต้องคิดหนัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเกมเกาหลีมาไทย การสร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆ การให้บริการเกม ซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ากฏอัยการศึกมีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนอย่างมาก

สำหรับ “กฏอัยการศึก” แม้ว่าทางทหารได้ออกประกาศว่าสร้างความปลอดภัยและให้ทุกคนอยู่ในภาวะปกติ กล่าวคือใช้ชีวิตประจำวันและทำงานเหมือนเดิม แต่สำหรับคนต่างชาติแล้ว ก็ต้องคำนึงและนึกถึงความเสถียรภาพของตนเอง และไม่รู้ว่าสถานการณ์จะสร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง

และโดยเฉพาะมาตรการการค้าของกระทรวงต่างประเทศ ก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ เพราะฉะนั้นการลงทุนต่างๆ ก็ต้องล่าช้าลง ทางด้านตัวแทนของอุตสาหกรรมเกาหลีท่านหนึ่ง ได้กล่าวกับสื่อว่า ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ทางด้านประเทศไทยถือได้ว่าเป็นตลาดเกมอันดับหนึ่ง เป็นพื้นที่สำคัญในการลงทุน แม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะไม่มีความเสียหายหรือผลกระทบโดยตรง แต่เมื่อมองสถานการณ์ประเทศไทยก็ดูออกเลยว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะจากการชุมนุม กฎอัยการศึก การประท้วงต่างๆ เราก็ยังคงต้องชะลอแนวทางรุกทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกม