GM Quick ยิงให้ไว ทำลายให้เร็ว

908 views

คิดว่าแน่กันหรือเปล่า?! ถ้าใช่ก็เข้ามาเลย! กับกิจกรรมใหม่ ผ่านดันเจี้ยนไวกว่า GM รับของรางวัลกันไปเลยจ้า

ระยะเวลากิจกรรม
16 – 22 มิถุนายน 2557
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แจกรางวัลทุกวันจันทร์

ของรางวัลกิจกรรม

หมายเหตุ:
-1 ตัวละครสามารถร่วมกิจกรรม ได้ 1 ครั้งต่อวัน

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
1. เมื่อถึงช่วยเวลากิจกรรม GM ประกาศดันเจี้ยน จากนั้นทำการเล่นให้จบในดันเจี้ยนที่กำหนด
2. หากผู้เล่นสามารถทำเวลาทำลายดันเจี้ยนนั้นได้เร็วกว่า GM จะได้รับรางวัล
3. GM รวบรวมผู้เล่นที่ทำเวลาได้ดีกว่า GM เพื่อนำไปให้ของรางวัลในวันถัดไป
4. รางวัลจะถูกส่งไปที่ NPC Mail box ประจำหมู่บ้าน

สามารถรับของรางวัลได้ที่นี่

 เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสารเกม MirrorWar พร้อมรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ www.MWO.in.th หรือ www.MEGAGAME.in.th