Swordsman Online แนะนำสำนักหัวซาน

7,474 views

สำนักหัวซาน มีเคล็ดวิชาประจำสำนักมุ่งเน้นทั้งพลังภายในและเพลงกระบี่ มีความคล่องแคล่วว่องไวดุจดั่งสายลม

อาวุธประจำสำนัก : ใช้กระบี่เป็นอาวุธหลัก

จุดเด่นของวรยุทธ : โดดเด่นในเรื่องความเร็วในการโจมตีที่สูงกว่าสำนักอื่นๆ อีกทั้งยังมีความสามารถใช้วรยุทธลดความเร็วด้านต่างๆของศัตรูและยังได้เปรียบในการต่อสู้ระยะไกลอีกด้วย [youtube width=”640″ height=”360″]http://youtu.be/bIyXbN3iQPU[/youtube]

ชื่อเกม : Swordsman Online หรือ กระบี่เย้ยยุทธจักรออนไลน์

เว็ปไซต์ : http://swo.njoy.in.th/

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/swordsman.in.th?fref=ts

แนวเกม : MMORPG

ผู้ให้บริการ : nJoy

กำหนดเปิด : Close Beta 15-20 กรกฎาคม 2557

กำหนดเปิด : Open Beta 30 กรกฎาคม 2557