ตามล่าหา Caster เกม Swordsman Online ชิงรางวัลมากมาย

937 views

nJoy ร่วมกับสื่อเกมสร้างปรากฏการณ์แปลกแหวกแนว กับการตามล่าค้นหา Caster เกม Swordsman Online เพียงเพื่อนๆ เล่นเกมแล้ว Cast เกม Swordsman Online ด้วยวิดีโอพร้อมเสียงพากย์ความยาวไม่เกิน 10 นาที แล้วอัพโหลดขึ้นที่ช่องทาง Youtube หรือ MThai Video จากนั้นส่ง Link ที่อัพโหลดเข้าประกวดกับทางทีมงาน ก็มีสิทธิ์เป็นยอดฝีมือนัก Cast เกมตัวจริงกับเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกฎกติกาได้ข้างล่างนี้เลยครับ

 

ระยะเวลา

เปิดรับผลงาน: วันที่ 15 กรกฎาคม 57 เวลา 00.01น.

ปิดรับผลงาน: วันที่ 13 สิงหาคม 57 เวลา 23.59น. (โดยจะดูจากเวลาที่อัพโหลดขึ้น Youtube หรือ Mthai Video)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล: วันที่ 20 สิงหาคม 57 เวลา 15.00 น. (ที่เว็บไซต์หลัก www.swordsman.in.th)

 

คณะกรรมการในการตัดสิน

– ทีมงาน DC Perfect 2 ท่าน
– ทีมงาน Online Station 1 ท่าน
– ทีมงาน Weekly Online 1 ท่าน
– ทีมงาน Comp Gamer 1 ท่าน
– ทีมงาน TGPL 1 ท่าน
– ทีมงาน Thisisgame Thailand 1 ท่าน
– ทีมงาน Mthai 1 ท่าน

 

การให้คะแนนและเกฎฑ์การตัดสิน
– เนื้อหาของวิดีโอ 30% (ประเด็นที่ตรงกับหัวข้อ)
– ทักษะการพากย์เสียง 30% (แนวทาง, ทักษะ, ภาษา, และอารมณ์ที่ใช้ในการพากย์)
– ความสวยงาม 20% (รูปแบบภาพเคลื่อนไหวในเกมที่เลือกมาใช้ประกอบ รวมถึงภาพประกอบระหว่างการแสดงวิดีโอ)
– จังหวะการตัดต่อ 20% (ทักษะการเลือกจังหวะในการตัดต่อภาพให้เข้ากับการพากย์ และความลงตัวกับเนื้อหา)
-รางวัลชนะเลิศ Best Caster ตัดสินจากคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการ
-รางวัลขวัญใจผู้ชม Popular Vote ตัดสินจากยอด Like ที่ผู้ชมกดให้ผ่านช่องทางที่ผู้แคสอัพโหลดวิดีโอ (ดูจากยอด Like ณ วันที่ 19 สิงหาคม 57 เวลา 12.00)
-รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Media Pick ตัดสินจากความถูกใจของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

 

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ Best Caster ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลขวัญใจผู้ชม Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Media Pick ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
หมายเหตุ : ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 

รายละเอียดกิจกรรม
1. หัวข้อของการประกวด คือ “ตามล่าหา Caster เกม Swordsman Online”
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการอัพโหลดคลิปวิดีโอที่ Casting ด้วยตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที ลงบน YouTube หรือ Mthai Video
3. ส่ง Link (ลิงค์) ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่อีเมล์ [email protected] พร้อมระบุข้อมูลต่างๆดังนี้
3.1 ชื่อวิดีโอผลงาน
3.2 ชื่อ-นามสกุล ของตัวท่านเอง
3.3 เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้
หมายเหตุ: รบกวนทำการแนบภาพบัตรประชาชนของท่านมาในเมลเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลนั่นเอง และหาก กรณีได้รับรางวัล หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัล
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดหนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น
**ถ้ามีการส่งเกินมาจะทีมงานจะยึดใช้ผลงานแรกที่ส่งเข้ามา**ทางทีมงานจะไม่รับการแก้งานซ้ำ และใช้ผลงานแรกที่ส่งเข้ามาในการตัดสินเท่านั้น**
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภาพของเกม Swordsman Online อยู่ในผลงานนั้นๆ ด้วย (โดยทาง DC Perfect จะทำการสนับสนุนในส่วนภาพกราฟิกต่างๆ ของเกม และเสียงประกอบต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างผลงาน ผู้เข้าประกวดสามารถทำการดาวน์โหลดได้ ที่หน้ากิจกรรมค่ะ)

 

เงื่อนไขกิจกรรม
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ
– ผลงานที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่ได้ประกาศไว้ซึ่งทางบริษัทฯได้เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้
– ผลงานที่ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้
– ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องข้อมูลให้ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลที่ในการรับรางวัล
– ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกิดมีการร้องเรียนว่า Copy ลอกเลียนแบบ หรือผู้ส่งเข้าประกวดมิใช่เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทีมงานจะทำการตรวจสอบและหากเป็นจริงตามข้อร้องเรียนผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที โดยทีมงานจะแจ้งถึงผลงานที่ถูกตัดสิทธิ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของงาน
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และ ยินยอมให้บริษัท DC Perfect และผู้ให้การสนับสนุนนำข้อมูล หรือภาพที่ได้จากงานกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

พิเศษ!!
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประกวด หากอัพโหลดวีดีโอผ่านทาง Mthai Video มีสิทธิ์ลุ้นรับ Mouse Pad ลายกระบี่เย้ยยุทธจักรออนไลน์ จำนวน 10 รางวัล