Swordsman Online แนะนำสำนักวัดเส้าหลิน

3,883 views

วัดเส้าหลิน สำหรับสำนักนี้จะรับศิษย์ที่เป็นผู้ชายเท่านั้น จะชำนาญในการใช้วิชาพลอง และกระบองเพื่อโจมตีศัตรู แต่วรยุทธหลักจะเป็น การเสริมพลังป้องกันให้กับตนเอง
อาวุธประจำสำนัก : กระบองยาว , กระบองสามท่อน
จุดเด่นของวรยุทธ : ใช้พลังภายใน เพิ่มพลังป้องกันให้กับตนเอง และยังมีเคล็ดวิชาที่ใช้ลดค่าพลังป้องกันของศัตรู แถมมีกระบวนท่าที่สามารถโจมตีศัตรูกลางอากาศได้อีก อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนกระบองยาวเป็นกระบอง 3 ท่อน เพื่อเพิ่มระยะการโจมตีให้ไกลขึ้นพร้อมทั้งยังสามารถดึงตัวศัตรูเข้ามาหาตัวเราได้อีกด้วย [youtube width=”640″ height=”360″]http://youtu.be/8jN13SPH0rA[/youtube]

ชื่อเกม: Swordsman Online หรือ กระบี่เย้ยยุทธจักรออนไลน์

เว็ปไซต์ : http://swo.njoy.in.th/

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/swordsman.in.th?fref=ts

แนวเกม : MMORPG

ผู้ให้บริการ : nJoy

กำหนดเปิด : Close Beta 15-20 กรกฎาคม 2557

กำหนดเปิด : Open Beta 30 กรกฎาคม 2557