ประสานพลัง 4 ร้านใหญ่ จัด First Strife Tournament 2014 รางวัลรวมกว่าล้านบาท

782 views

Strife ประสานพลังกับ 4 ร้านใหญ่ จัดการแข่งขัน First Strife Tournament 2014 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท และทีมที่ชนะเลิศจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา พร้อมที่พัก รวม 6 รางวัลเพื่อกระทบไหล่กับผู้พัฒนาเกม Strife อย่าง S2Game โดยตรงอีกด้วย งานนี้ผู้กล้าห้ามพลาด !!

การสมัครแข่งขัน
ร้าน Internet Café ที่มีรายชื่อดังนี้
– GSPEED ทุกสาขา
– How ทุกสาขา
– Neolution E-Sport ทุกสาขา
– Shooter ทุกสาขา
สมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557
(การสมัครสามารถมีผู้แข่งขันจริงจำนวน 5 ท่าน และตัวสำรอง 2 ท่าน โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ เมื่อดำเนินการสมัครการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว)
กำหนดการ
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Online) เพื่อค้นหาทีมเข้ารอบ Qualifier 4 ทีมสุดท้าย
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
หมายเหตุ : ทางร้าน Internet Café แต่ละราย ดำเนินการแข่งขันเอง

2. การแข่งขันรอบ Qualifier 4 ทีมสุดท้าย เพื่อหาตัวแทนแต่ละร้าน Internet Café แต่ละราย
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
– GSPEED สาขารามคําแหง
– How สาขาอ่อนนุช
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
– Neolution สาขาเกษตร
– Shooter สาขาจันทรเกษม

3. การแข่งขันรอบ Grand Final
วันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
Asiasoft Corporation Public Company Limited – UM TOWER ชั้น 28

 

รูปแบบการแข่งขัน
1. การแข่งขันรอบคัดเลือก (Online)
Single elimination

2. การแข่งขันรอบ Qualifier 4 ทีม สุดท้าย และการแข่งขันรอบ Grand Final
Double elimination

 

รางวัลกรแข่งขัน
รอบ Qualifier 4 ทีม ของแต่ละร้าน Internet Café

  • อันดับที่ 1 : สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน รอบ Grand Final
  • อันดับที่ 2 : เงินสด 10,000 บาท
  • อันดับที่ 3 : เงินสด 5,000 บาท
  • อันดับที่ 4 : เงินสด 3,000 บาท

รอบ Grand Final

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา กระทบไหล่ผู้พัฒนาเกม Strife จากค่าย S2Games จำนวน 6 ที่นั่ง และที่พัก รวม 6 รางวัล
– ทีมชนะเลิศการแข่งขัน จำนวน 5 รางวัล
– เจ้าของร้าน หรือ ตัวแทนเจ้าของร้าน จำนวน 1 รางวัล
หมายเหตุ : – รางวัลตั๋วเครื่องบินไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่นๆทดแทนได้

 

 

เงื่อนไขการแข่งขัน
– การแข่งขันนี้ รับสมัครเฉพาะผู้แข่งขันหน้าใหม่ ซึ่งหมายถึง ผู้เล่นที่ไม่เคยเข้าแข่งขันเกมแนว MOBA ระดับประเทศ ที่เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในทุกรายการการแข่งขัน ในระยะเวลา 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) หากผู้เล่นที่ละเมิด กฎกติกา ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ ทีมที่เข้าแข่งขันนั้นๆ ออกจากการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรณี ผู้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ ในวันเวลาที่ทางบริษัทกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ได้
– ผู้รับรางวัลจะต้องชำระ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %
– บริษัทฯ จะดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
– บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อใช้ในการจัดทำ วีซ่า
– ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำพาสสปอร์ต และ วีซ่าเอง
– บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินการแข่งขัน และการให้รางวัล โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด