Staying Together อย่าให้เราทั้งสองจากกัน

1,004 views

maxresdefault0

…..Staying Together เป็นเกมแนวตะลุยด่านที่ใช้คู่รักทั้งสองนี้ผ่านด่านไปด้วยกัน แต่ทว่าต่างคนต่างเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามพร้อมกัน ซึ่งจะต้องระวังไม่ให้คนใดคนนึงตกลงไปเด็ดขาด โดยเกม Staying Together จะเข้า App Store ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5iTEb0TCfKg[/youtube]