ReverseWorld ต้อนรับตรุษจีนด้วยโปรโมชั่นเฮง เฮง อั่งเปา ตรุษจีน รับ Bonus Gem 40%

971 views

rw_tvbanner_40_bonus_gem

Promotion อั่งเปา ตรุษจีน
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
ReverseWorld มอบอังเปา ตรุษจีนสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม “อั่งเปา ตรุษจีน”

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 58 [15.00 น.] ถึง 20 กุมภาพันธ์ 58 [17.00 น.]

รายละเอียด : เติมเงินในช่องทางเติมเงินที่ร่วมกิจกรรม ภายในระยะเวลากิจกรรม รับทันที!! โบนัส GEM 40%

ช่องทางเติมเงินที่ร่วมโปรโมชั่น :

1 เติมเงินผ่าน บัตรเครดิตในระบบ iOS

Mobile20141209214954144

2 เติมเงินผ่าน บัตรเครดิตในระบบ Android

Mobile20141209215503284

3 เติมเงินผ่าน ระบบ Goodgames coin

Mobile20150218125902472

ราคาที่ร่วมโปรโมชั่น :

1. เติมเงินผ่าน บัตรเครดิตในระบบ iOS

Mobile20150217143319144

2. เติมเงินผ่าน บัตรเครดิตในระบบ Android

Mobile20150217143322551

3.เติมเงินผ่าน ระบบ Goodgames coin

Mobile20150218125511457

หมายเหตุ :

  1. โบนัส First Purchase ทั้งในการเติมเงิน ผ่านบัตรเครดิต ผ่านระบบ iOS และ Android ผู้ที่ยังมีสิทธิ์ ได้รับ Bonus First Purchase จะได้โบนัส GEM ของ First Purchase ในการซื้อครั้งแรก ในแต่ละราคาเท่านั้น
    เช่น เติมราคา 99.99 USD เพื่อรับ Bonus First Purchase ครั้งแรก จะได้ GEM = 6,000 + 12,000 GEM เท่านั้น และเติมครั้งที่ 2 ในราคา 99.99 USD จะได้ GEM = 6,000 + 2,400 GEM
  2. โบนัส GEM จะได้รับทันทีหลังจากทำการซื้อ ตามช่องทางเติมเงินที่ร่วมโปรโมชั่น
  3. โบนัส GEM จากโปรโมชั่น จะได้รับจากช่องทางการเติมเงินที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
  4. โปรโมชั่นนี้ สามารถเติมได้ไม่จำกัดจำนวน ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
  5. โปรโมชั่นนี้ ไม่รวม Gem Card
  6. เมื่อกิจกรรมเปิด จำนวน Gem ในหน้า shop จะแสดงผลเป็นจำนวน Promotion กรุณา ตรวจสอบจำนวน Gem ก่อนทำการซื้อ**