ลั่นกลองรบสุดยอดการแข่งขัน Special Force Battle League Season 4

1,458 views

TV-Banner (1)
Special Force เรียกระดมพล พร้อมประจัญบาน สยบยุทธการ Special Force Battle League Season 4 ร่วมสานต่อความมันส์แบบไม่มีหยุดกับสุดยอดการแข่งขันในรูปแบบจัดอันดับ เพื่อชิงชัยของรางวัลอันเป็นเกีรยติยศประจำฤดูกาลที่ 4 นี้ ซึ่งมีของรางวัล 2 แบบดังนี้

1. Match Reward เล่นครบจำนวนแมชท์ที่กำหนดรับของรางวัลดังนี้

3

 

2. Tier Reward เล่นสะสมคะแนนเพื่อจัดอันดับ จบฤดูกาลได้ระดับไหนรับไปเลย สุดยอดแรร์ไอเทม

1 2

 

4TATTOO ในตำนาน The Masscacre Tattoo

5LION M4A1 เอกสิทธิ์แห่งผู้พิชิต Battle League

 

เงื่อนไขการรับของรางวัลจาก Special Force Battle League 4th Season

1. กิจกรรม Match Reward ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลตามตารางที่กำหนดไว้ด้านบน โดยต้องมีการเล่นตามจำนวน สามารถตรวจสอบได้ที่ History

2. กิจกรรม Tier Reward ได้รับ LION M4A1 หรือ TATTOO จะได้รับของรางวัลเมื่อจบ Season ที่ 4 โดยผู้เล่นต้องมี Tier ตามที่กำหนดไว้ และ มีการเล่น Battle League 200 แมทช์ขึ้นไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 8/7/2015 – 8/8/2015 ของรางวัลจะได้รับในระหว่างวันที่ 9-31/8/2015 เป็นต้นไป

3. กิจกรรมทั้ง 2 ส่วนที่กล่าวมาจะนับจากการแข่งขันในการเล่น Battle League เท่านั้น

4. ในการส่งมอบของรางวัล Tattoo ทางทีมงานจะทำการส่งของรางวัลให้กับผู้เล่นเมื่อสามารถทำตาม Ranking ที่กำหนดได้ โดยจะแอด Tattoo ให้กับ Character ที่ผู้เล่น Save ไว้ในหน้า Inventory ล่าสุดเท่านั้น

5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการแจกรางวัลให้กับผู้เล่นที่มีการตรวจ สอบแล้วพบกว่ามีการถูก Report ในการเล่น และตรวจสอบพบการทุจริตจริง

6. ของรางวัลจากกิจกรรมทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขและของรางวัลได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. การตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีการใช้งาน SPECIAL FORCE BATTLE LEAGUE

1. เริ่มการแข่งขันด้วยระบบ SPECIAL FORCE BATTLE LEAGUE

2. ในช่วง 10 แมทช์แรกจะเป็นการแข่งขันเพื่อจัดอันดับ Tier หรือระดับของ League ที่ผู้เล่นจะอยู่ โดยจะมี 3 ระดับ ได้แก่ Normal, Silver, Gold

3. หลังจากจบ 10 แมทช์แรก จะปรากฎ Tier หรือระดับของ League ทีผู้เล่นได้เล่นอยู่ในระดับนั้น

4. เมื่อทำการแข่งขันเพื่อสะสม Point และเลื่อนระดับตำแหน่งของตัวเองโดยจะได้รับเหรียญตรา Emblem ตาม Point ที่ผู้เล่นมีอยู่ (มีโอกาสได้รับการเพิ่มระดับหรือลดระดับตาม Point)

5. เมื่อจบ Seasons ผู้เล่นที่อยู่ในแต่ละระดับของ League ที่มีอันดับจะได้รับของรางวัลพิเศษ

6. เมื่อเริ่มต้น Seasons ใหม่จะเริ่มการแข่งขันจัดอันดับและเริ่มเก็บคะแนนการแข่งขันใหม่

ระดับชั้นของ LEAGUE ใน SPECIAL FORCE BATTLE LEAGUE จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ในการจัด CLASS ของแต่ละ Seasons จะแบ่งออกเป็น 3 Tier (ระดับชั้น) ด้วยกันดังนี้
1. ระดับ NORMAL หรือระดับล่างสุดของ LEAGUE ผู้เล่นจะมีอัตราการชนะอยู่ที่ 0-4 Win จาก 10 นัดแรกที่ใช้จัดอันดับ
2. ระดับ SILVER หรือระดับกลางของ LEAGUE ผู้เล่นจะมีอัตราการชนะอยู่ที่ 5-7 Win จาก 10 นัดแรกที่ใช้จัดอันดับ
3. ระดับ GOLD หรือระดับสูงสุดของ LEAUGE ผู้เล่นจะมีอัตราการชนะอยู่ที่ 8-10 Win จาก 10 นัดแรกที่ใช้จัดอันดับ
**โดย Tier ของผู้เล่นจะแสดงเมื่อผู้เล่นได้ทำการแข่งขันแล้วเสร็จครบ 10 เกมส์แรกเรียบร้อย

tier

LEAGUE CLASS
ในแต่ะละ LEAUGE ไม่ว่าจะเป็น NORMAL, SILVER หรือ GOLD นั้น ผู้เล่นแต่ละระดับ จะได้รับสัญลักษณ์แสดงถึงค่า Rating Point ในช่วงเวลาของการเก็บคะแนนใน SEASON นั้นๆ โดยสัญลักษณ์พิเศษ ผู้เล่นจะได้รับหลังจากที่มีการแข่งขันจัดอันดับระดับของ League หรือ Tier เรียบร้อยแล้วและมีค่าPOINT ตาม ขั้นระดับที่กำหนดมาดังนี้

การได้มาของ RATING POINTS

1 . LEAGUE PLAYING (การแข่งขันในลีค)

– ในกรณีที่ผู้เล่นไม่มีการทำการแข่งขัน หรือร่วมเล่นด้วยระบบ Battle League นั้น ค่า Rating ของผู้เล่นจะลดลง

โดยเริ่มต้นจะเริ่มที่ 1200 POINTS และ ต่ำสุดคือ 1100 POINTS
***ในกรณีที่ไม่ได้เข้าเล่น BATTLE LEAGUE เป็นระยะเวลานาน แต้ม Rating จะถูกลดอัตโนมัติ**

2. UP & DOWN BALANCE (การเลื่อนระดับและการเคลื่อนไหวของ Rating)

– เมื่อผู้เล่นมีอัตราการชนะการแข่งขันภายใน LEAGUE มากขึ้น จะทำให้ ค่า Rating ของผู้เล่นเพิ่มขึ้น และจะถูกนำมารวมกับ BONUS POINT, อัตราการแพ้ และค่าอื่นๆ เพื่อนำมาคำนวน Point

– CLASS BRONZE จะไม่มีการปรับลด POINTS
EMBLEM (สัญลักษณ์พิเศษ)
ในส่วนของ SPECIAL FORCE BATTLE LEAGUE นี้จะ EMBLEM หรือ สัญลักษณ์พิเศษที่มอบให้กับผู้เล่น เปรียบเสมือนเหรียญตราแห่งเกีรยติยศในการปฎิบัติภารกิจหรือเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อย ซึ่ง EMBLEM จะแบ่งออกทั้งในส่วนของการเล่นแบบ SOLO และ PARTY โดยมีจะมีการนำข้อมูลบางประเภทของผู้เล่นมาเป็นตัว

ตัวอย่าง EMBLEM

emblem1

 

Honor Point

เป็นค่าคะแนนพิเศษที่ผู้เล่นจะได้รับจากการ VOTE ของเพื่อนร่วมทีม หรือคู่ต่อสู้ โดยจะปรากฎปุ่มให้โหวตเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน โดยผู้เล่นสามารถกดที่ MY TEAM เพื่อดูสถิติต่างๆ ที่เพิ่งเล่น หรือ ENEMY TEAM เพื่อตรวจสอบสถิติของคู่แข่ง โดยรูปมือหากผู้เล่นกดจะแสดงรายการ HONOR เพื่อชื่นชมให้ก้บเพื่อนๆ หรือ คู่ต่อสู้

nonro2

ความหมายของ Honor ที่โหวตให้ผู้อื่น

**POINT นี้จะถูกใช้ในกิจกรรม HONOR POINT REWARD**

honorepoint
***หมายเหตุ การ REPORT หากผู้เล่นที่มีพฤติกรรมในการทุจริตในการเล่นแล้วถูก Report หากทางทีมงานตรวจสอบพบพฤติกรรมดังกล่าวมีเจตนาในการทุจริตจริง จะถูกดำเนินการตามกฎที่ได้ระบุไว้ พร้อมกับถูกระงับการได้รับของรางวัลต่างๆ จาก BATTLE LEAGUE

กฎและกติกาทั่วไป
1. การ Chatting หรือการสื่อสารในทีม
– สามารถใช้งานการ Chat ภายในทีมได้ปกติ
– ไม่สามารถ Chat แบบทั้งหมดได้
– การกระซิบยังสามารถใช้งานได้

2. การหลุดจากเกมและกลับเข้าเกมส์อีกครั้ง

– เมื่อผู้เล่นมีปัญหาการเชื่อมต่อหรือหลุดออกระหว่างการแข่งขัน เมื่อทำการเชื่อมต่อเพื่อเข้ามาอีกครั้ง แล้วกดเริ่ม League ระบบจะทำการนำผู้เล่นกลับเข้าสู่การแข่งขัน ณ. ห้องนั้นอัตโนมัติ (กรณีที่การแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น)

3. การเลือกแผนที่แข่งขัน

– ใน SPECIAL FORCE BATTLE LEAGUE ระบบจะทำการ Random แผนที่ที่ใช้ในการแข่งขันอัตโนมัติ ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เล่นจะต้องแข่งขันในแผนที่ใด

4. การออกจากเกมส์ หรือหนีออกจากการแข่งขัน
– บทลงโทษ:
o LEAGUE POINT จะถูกหักออก
o ระงับการได้รับ Rank Mark ต่างๆ
o ถูกระงับการใช้งาน LEAGUE JOINT หรือถูกแบนชั่วคราว
o อัตราการเสื่อมของอาวุธจะเพิ่มขึ้น 30%
o ในกรณีที่ผู้เล่นการใช้งาน หรือเจตนาจงใจใช้โปรแกรมช่วยเหลือ หรือบั๊คต่างๆ ของตัวเกม
จะถูกลงโทษตามกฎที่ได้กำหนดไว้ ตามลิงค์ที่แนบมา http://sf-web.gg.in.th/Games/game_rule.aspx
– LEAGUE POINT: คะแนนของ Leauge
o ถูกปรับสถิติเป็นการแพ้เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง
o ในกรณีที่อยู่ใน CLASS BRONZE จะไม่ถูกปรับลด (ต่ำสุดคือ 1100 points)

– LEAGUE JOINT PENALTY: โทษของการออกจากเกมก่อนจบการแข่งขัน
o ครั้งที่ 1 ถูกระงับการเข้าเล่น Battle League 5 นาที
o ครั้งที่ 2 ถูกระงับการเข้าเล่น Battle League 10 นาที

– การยอมแพ้
o เมื่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามทั้งหมดทำการออกจากการแข่งขัน จะถือว่าเป็นการยอมแพ้โดยปริยาย

กฎและกติกาการแข่งขัน
1. ผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Battle League ได้นั้นต้องมี LEVEL 20 ขึ้นไป หรือ ร้อยตรีขึ้น 1
2. เล่นแบบ 5 Win และทำการ สลับฝั่งอัตโนมัติ
3. กฎการใช้งาน PARTY MATCHING (จับคู่แบบสร้าง Party)

  • ต้องมีผู้เล่นใน Party มากกว่า 2 คนขึ้นไปจึงทำการกดเริ่มหาคู่แข่งได้
  • เมื่อมีการแข่งระหว่าง Party กับ ผู้เล่นทั่วไป ฝั่งที่มีการสร้าง Party จะได้อยู่ฝั่งสีน้ำเงินเมื่อเริ่มเกมส์
  • เมื่อมีการแข่งระหว่าง Party กับ Party, ฝั่ง Party ที่มีผู้เล่นมากกว่า จะได้อยู่ฝั่งสีน้ำเงินเมื่อเริ่มเกมส์
  • เมื่อมีการแข่งระหว่าง Party กับ Party ในจำนวนผู้เล่นที่เท่ากันในการเริ่มเกมส์จะสุ่มฝั่งแบบอัตโนมัติ

วิธีการเข้าสู่ SF BATTLEAGE

1 (1)

1. เมื่อเข้าสู่หน้า Channel ผู้เล่นจะเห็นปุ่มใหม่บริเวณด้านบน เมื่อกดจะเข้าสู่ LEAGUE

2. บริเวณปุ่มด้านล่างขวามือ เมื่อกดจะเข้าสู่รายละเอียด HISTORY, และ ข้อมูลของผู้เล่น

– LEAGUE START MENU –

2 (1)

เมื่อกดเข้ามาจะแสดง Game Mode โดยผู้เล่นสามารถเลือกว่าจะเล่นแบบ SOLO หรือ PARTY

GAME MODE SOLO

3_3
เมื่อกด START ระบบจะแสดงเวลาประมาณการในการจับคู่ขึ้นมาให้ หากต้องการยกเลิกสามารถกด X เพื่อยกเลิก

5 (1)

GAME MODE PARTY

เมื่อกด PARTY ระบบจะสร้างห้อง PARTY ไว้รอ โดยผู้เล่นสามารถทำการชวนเพื่อน หรือสมารชิกในแคลนเพื่อเข้าร่วมได้ สร้างได้สูงสุด 5 คน และต้องไม่น้อยกว่า 2 คนถึงสามารถกดเริ่มหาคู่แข่งได้4 (1)

ภาพเมื่อมีการสร้าง PARTY แล้ว หากมีสมาชิกมากว่า 2 คน สามารถกดเริ่มเกมส์เพื่อหาคู่แข่งได้

6
เมื่อระบบทำการจับทีมเพื่อเตรียมแข่งขันจะแสดงหน้าต่างให้ผู้เล่นกด ยืนยัน ภายใน 30 วินาที
**สมาชิกทุกคนต้องกดยืนยัน ถ้าไม่กดในเวลาจะถูกยกเลิกการแข่งขัน**

7

เมื่อเริ่มแข่งขัน ผู้เล่นจะถูกจับทีมเพื่อแข่งกับผู้เล่นอื่นๆ ที่มีการสร้าง Party รอหรือ กดเริ่มต้นแบบ SOLO แล้วจะไม่แสดงยศฝั่งตรงข้าม โดยการเล่นจะแข่งขัน 5 win สลับฝั่งอัตโนมัติ และไม่สามารถเลิอกแผนที่ได้

ss1

การตรวจสอบข้อมูลทั่วไป INFO

9

การตรวจสอบ MATCH HISTORY

10

**ตัวอย่างและเงื่อนไขในการเล่น Battle League**

1. กรณีสร้าง PARTY และเชิญสมาชิกครบ 5 คน สุ่มเจอกับ PARTY ที่มีสามาชิกครบ 5 คน

party5vs5

2. กรณีสร้าง PARTY แต่มีสมาชิกมากกว่า 2 คนแต่ไม่ถึง 5 คน

party3vs3

3. กรณีลุยแบบ SOLO หวังจับคู่กับใครก็ได้

playsolo

SPECIAL FORCE BATTLE LEAGUE 4th Season เริ่มแล้ววันนี้