สัมภาษณ์ ผู้บริหาร Neolution กับ มุมมอง Esport ไทยใน ปี 2011

2,053 views

…..รายการ Complete  กับ บทสัมภาษณ์  คุณเสถียร บุญมานันท์ MD บริษัท Neolution  อีก หนึ่ง ผู้บริหารที่เป็น Gamer ตัวยง กับ มุมมองเกี่ยวกับ E-sport และ ทิศทางของบริษัทฯ ของ Neolution ในตลาดสินค้า Gaming และ โปรเจค ใหญ่ใน ปี 2011 ของ บริษัท Neolution :  Neolution Esport Club..  ทีม Esport ไทยที่มีแผนทำทีมระดับทวีป

Neolution Gaming Direction   2011  Part I

Neolution Gaming Direction   2011  Part II