Luna Online แจงวิธีแก้ปัญหาที่พบในเกม

2,063 views

หลังจากเสร็จขั้นตอนการรวมเซิร์ฟเวอร์ ทางทีมงานลูน่าได้พบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของเพื่อนสมาชิก ซึ่งทางทีมงานแยกปัญหาได้ดังนี้

กรณีที่ 1 ตัวละครหายอันเนื่องมาจากการรวมเซิร์ฟเวอร์

กรณีนี้ทางทีมงานจะเปิดให้ทุกท่านที่ตัวละครหาย ได้ลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดที่หน้าเว็บ โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์ เวลา 9.00 น.

กรณีที่ 2 เปลี่ยนชื่อตัวละครไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถสลายกิลด์ได้

กรณีนี้ให้ผู้เล่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เนื่องจากติดอยู่ในกิลด์ ให้แจ้งรายละเอียดมาดังนี้

– ไอดี

– ชื่อกิลด์

ส่งมาทาง E-Mail : [email protected] สามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น.

กรณีที่ 3 คืนแต้มกิลด์

กรณี นี้ทีมงานจะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเพื่อขอชดเชยแต้มกิลด์เดิมกลับคืน โดยจะเปิดให้ยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ จะเริ่มลงทะเบียนยืนยันในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553  เวลา 17.00 น

โดยผู้ที่มาขอรับสิทธิ์จะต้องยืนยันรายละเอียดดังนี้

– ไอดีหัวหน้ากิลด์

– ชื่อมาสเตอร์กิลด์(เดิมที่เคยเล่น)

– ชื่อกิลด์(เดิมที่เคยเล่น)

– เซิร์ฟเวอร์(เดิมที่เคยเล่น)

– ชื่อกิลด์ใหม่

**ข้อมูลจากกิลด์ (เดิม) และข้อมูลจากกิลด์ (ใหม่) จะต้องถูกสร้างขึ้นในไอดีเดียวกันเท่านั้น

**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไอดีของท่าน หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่เป็นจริง

สิ่งที่จะได้รับคืน :

1.แต้มสำหรับการอัพขั้นกิลด์ โดยที่ทีมงานจะคืนให้เท่ากับเลเวลขั้นกิลด์เต็มจำนวน ตัวอย่างเช่น กิลด์ท่านมี เลเวลกิลด์ขั้น 6 กับอีก 75 เปอร์เซนต์ ทีมงานจะคืนแต้มให้ไปอัพเป็นเลเวลกิลด์ขั้น 6 ถ้วนโดยปัดเศษออก

2.แต้มสำหรับอัพสกิลบัฟ ตามจำนวนขั้นสกิลที่ท่านเคยอัพไว้

หมายเหตุ :

*ไอ ดีที่เป็นมาสเตอร์กิลด์ควรจะเป็นไอดีที่มีข้อมูลที่ทางทีมงานสามารถติดต่อ กลับได้เพื่อผลประโยชน์และความรวดเร็วในการคืนแต้มกิลด์ ดังนั้นท่านที่กรอกข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ตรงตาม ความเป็นจริงก่อนลงทะเบียนขอคืนแต้มกิลด์เพื่อทางทีมงานจะสามารถติดต่อท่าน ได้

**ทีมงานจะคืนแต้มกิลด์ให้กับไอดีเก่าที่เป็นมาสเตอร์กิลด์เท่านั้น

สุด ท้ายนี้ปัญหาต่างๆที่ทุกท่านแจ้งมาทางทีมงานจะรวบรวม และดำเนินการตรวจสอบ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง มีข้อเพิ่มเติมอื่นใด จะแจ้งกลับให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศ และข่าวสาร จากทีมงานเท่านั้น หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-9457370 ในเวลา 09.00 – 22.00 น.

หลังจากเสร็จขั้นตอนการรวมเซิร์ฟเวอร์ ทางทีมงานลูน่าได้พบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของเพื่อนสมาชิก ซึ่งทางทีมงานแยกปัญหาได้ดังนี้

กรณีที่ 1 ตัวละครหายอันเนื่องมาจากการรวมเซิร์ฟเวอร์

กรณีนี้ทางทีมงานจะเปิดให้ทุกท่านที่ตัวละครหาย ได้ลงทะเบียนแจ้งรายละเอียดที่หน้าเว็บ โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์ เวลา 9.00 น.

กรณีที่ 2 เปลี่ยนชื่อตัวละครไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถสลายกิลด์ได้

กรณีนี้ให้ผู้เล่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เนื่องจากติดอยู่ในกิลด์ ให้แจ้งรายละเอียดมาดังนี้

ไอดี

ชื่อกิลด์

ส่งมาทาง E-Mail : [email protected] สามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น.

กรณีที่ 3 คืนแต้มกิลด์

กรณี นี้ทีมงานจะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันเพื่อขอชดเชยแต้มกิลด์เดิมกลับคืน โดยจะเปิดให้ยืนยันที่หน้าเว็บไซต์ จะเริ่มลงทะเบียนยืนยันในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00

โดยผู้ที่มาขอรับสิทธิ์จะต้องยืนยันรายละเอียดดังนี้

ไอดีหัวหน้ากิลด์

ชื่อมาสเตอร์กิลด์(เดิมที่เคยเล่น)

ชื่อกิลด์(เดิมที่เคยเล่น)

เซิร์ฟเวอร์(เดิมที่เคยเล่น)

ชื่อกิลด์ใหม่

**ข้อมูลจากกิลด์ (เดิม) และข้อมูลจากกิลด์ (ใหม่) จะต้องถูกสร้างขึ้นในไอดีเดียวกันเท่านั้น

**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับไอดีของท่าน หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่เป็นจริง

สิ่งที่จะได้รับคืน :

1.แต้มสำหรับการอัพขั้นกิลด์ โดยที่ทีมงานจะคืนให้เท่ากับเลเวลขั้นกิลด์เต็มจำนวน ตัวอย่างเช่น กิลด์ท่านมี เลเวลกิลด์ขั้น 6 กับอีก 75 เปอร์เซนต์ ทีมงานจะคืนแต้มให้ไปอัพเป็นเลเวลกิลด์ขั้น 6 ถ้วนโดยปัดเศษออก

2.แต้มสำหรับอัพสกิลบัฟ ตามจำนวนขั้นสกิลที่ท่านเคยอัพไว้

หมายเหตุ :

*ไอ ดีที่เป็นมาสเตอร์กิลด์ควรจะเป็นไอดีที่มีข้อมูลที่ทางทีมงานสามารถติดต่อ กลับได้เพื่อผลประโยชน์และความรวดเร็วในการคืนแต้มกิลด์ ดังนั้นท่านที่กรอกข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ตรงตาม ความเป็นจริงก่อนลงทะเบียนขอคืนแต้มกิลด์เพื่อทางทีมงานจะสามารถติดต่อท่าน ได้

**ทีมงานจะคืนแต้มกิลด์ให้กับไอดีเก่าที่เป็นมาสเตอร์กิลด์เท่านั้น

สุด ท้ายนี้ปัญหาต่างๆที่ทุกท่านแจ้งมาทางทีมงานจะรวบรวม และดำเนินการตรวจสอบ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง มีข้อเพิ่มเติมอื่นใด จะแจ้งกลับให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศ และข่าวสาร จากทีมงานเท่านั้น หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-9457370 ในเวลา 09.00 – 22.00 น.