Aros Online : เผ่าต่างๆ ภายในเกม

2,302 views

Aros Online เกมออนไลน์บนเว็บที่ไม่ต้องดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามแห่งจักรวาลทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายมนุษย์ (Human) สิ่งมีชีวิตลึกลับ (Riden) และ อสูรร้ายจอมทำลายล้าง (Devour)

Human
มนุษย์ในอารอสนั้นมีความเจริญทางเทคโนโลยีมากที่สุด และมีความซับซ้อนในการบริหารฐานทัพมากที่สุด ค่าสถานะต่างๆของมนุษย์ในฐานทัพนั้นอำนวยความสะดวกได้หลายอย่างแต่ต้องแลกมา ด้วยการจัดการที่ยุ่งยากดังนั้นผู้ที่เล่นเผ่ามนุษย์จำเป็นต้องศีกษาให้เข้า ใจอย่างถ่องแท้ ถีงจะสร้างเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้มนุษย์ยังได้เปรียบด้านความจุของทรัพยากร มนุษย์จะเป็นเผ่าที่ขยายเมืองได้สมดุลระหว่างกำลังทหารและฐานทัพ รวมถีงการทหารนั้นมนุษย์ยังมีรูปแบบแผนมากสุดในบรรดา 3เผ่าทำให้การสงครามของมนุษย์นั้นสามารถพลิกแพลงได้ตามแต่สถานะการณ์นั้นๆ

จุดเด่น

มีความสมดุลในการสร้างทหารและฐานทัพในตอนเริ่มสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้มากที่สุดในบรรดา 3 เผ่าพันธุ์ ความสามารถกำลังพลสมดุลสามารถต่อสู้กับมอนเตอร์ได้โดยง่าย

จุดด้อย

จากมีความสมดุลสูงจีงสามารถปรับแต่งให้เน้นทางใดทางหนี่งจะทำได้ยาก ต้องใช้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากรมากกว่าเผ่าอื่น

Riden
ไรเด้นในดาว AROS เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่มาก่อนมีศักยภาพทางกายภาพเสีย สติปัญญาสูงมาก การจัดการฐานทรัพยากรต่างๆของไรเด้นค่อนข้างเรียบง่ายถ้าเทียบกับเผ่าอื่น และกองทัพของไรเด้นเองสามารถฟื้นฟูกำลังหลังจากการรบได้อีกด้วย ข้อเสียของไรเด้นคือมีจำนวนที่น้อย สามารถปล่อยกองทัพสูงสุดได้เพียง 5 กองทัพเท่านั้นทำให้การยีดพื้นที่ต่างๆ ของเผ่านี้เป็นไปได้ช้า รวมถีงการที่เรียบง่ายทำให้มีข้อจำกัดหลายๆอย่างไม่สามารถพลิกแพลงได้มากนัก การสร้างเมืองของไรเด้นจีงมีสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมือนกองทัพของไรเด้นมีศักยภาพสูงได้จะสามารถนำไปรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด

จุดเด่น

สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของตนเองได้หลังจากจบการต่อสู้ มีอิสระ ในการปรับแต่งกลยุทธ์มาก ที่สุดรวมถีงสามารถเปลี่ยนแปลงค่าสถานะให้เหมาะสมกับการรบได้โดยง่าย

จุดด้อย

การเติบโตของเมืองโดยรวมทำได้ช้ากว่าเผ่าอื่นและการการยีดพื้นที่ทำได้ยากกว่าเผ่าอื่น

Devour

ดีโวร์เป็นเผ่าพันธุ์ผู้รุกรานมีความรวดเร็วในการจัดการทรัพยากรในระดับสูง มากรวมถีงการเติบโตของฐานทัพหรือทหารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นไปด้าน ใดด้านหนี่ง และดีโวร์ยังมีความสามารถเมื่อทำการต่อสู้สามารถนำสิ่งที่เสียหายหายจากการ รบ กลับมาใช้เป็นทรัพยากรได้ หมายความว่าถ้ายิ่งรบมากเท่าไรดีโวร์ก็จะมีความได้เปรียบมากขี้น

จุดเด่น

สามารถเลือกการเจริญเติบโตของเมืองได้และมีความไวในการเจริญเติบโตสูงสุด

จุดด้อย

กองกำลังของดีโวร์จะจัดการยากกว่าเผ่าอื่นและกลยุทธ์มีให้เลือกใช้น้อยกว่าเผ่าอื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.arosonline.com