COS : 2 Tournament สุดมันส์ประจำเดือน กุมภาพันธ์

787 views

 

คู่ผสม Mini Tournament ประจำเดือน กุมภาพันธ์สำหรับ Level ห้ามเกิน 99 และ ห้ามเปลี่ยนอาชีพเป็นญี่ปุ่น

เวลาทำกิจกรรม : 14:00:00 

กติกาที่เปลี่ยนใหม่คือ
   1. ให้ใช้ลูกน้องได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น
   2. ห้ามใช้ขุนพล ญี่ปุ่น ทุกชนิด และห้ามเปลี่ยนอาชีพ Level 100
   3. แข่งเป็นคู่ ให้คู่รอกระโดดเข้าไปแจมครับ
   4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดครับ

ก่อนเวลากิจกรรม ประมาณ 10 นาที ให้มารวมตัวกันเมือง GM จะประกาศให้ทราบตอนนั้นครับ

[แบบฟอร์มการสมัคร]
1. ชื่อตัวละครที่ 1
2. ชื่อตัวละครที่ 2
3. ชื่อทีม
4. ชื่อย่อของทีม (TAG)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม CLICK   

คู่ผสม Big Tournament ประจำเดือน กุมภาพันธ์สำหรับ Level 100 เป็นต้นไป ใช้ขุนพลได้ทุกชนิด

เวลาทำกิจกรรม : 16:00:00

[แบบฟอร์มการสมัคร]
1. ชื่อตัวละครที่ 1
2. ชื่อตัวละครที่ 2
3. ชื่อทีม
4. ชื่อย่อของทีม (TAG)

กติกาที่เปลี่ยนใหม่คือ
1. ให้ใช้ลูกน้องได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น
2. ใช้สกิลและไอเทมได้ทุกชนิด
3. แข่งเป็นคู่ ให้คู่รอกระโดดเข้าไปแจมครับ
4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดครับ

ก่อนเวลากิจกรรม ประมาณ 10 นาที ให้มารวมตัวกันเมือง GM จะประกาศให้ทราบตอนนั้นครับ
สมัครร่วมกิจกรรม CLICK

Tags: ,