ECO ปิดระบบ Call Center วันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 54

1,059 views

 

ECO Notice : ปิด ระบบ Call Center วันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 54

 

                  ทางทีมงานของ  ECO ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจาก ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จะมีการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ อาคาร IEC ดังนั้น ทีมงาน ECO จึงมีความจำเป็น ต้องปิดระบบ Call Center ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ จะสามารถเปิดให้บริการ ได้ ใน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                   ทางทีมงานของ ECO ต้อง ขอ อภัย ในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และ ขอขอบพระคุณชาว ECO ที่ติดตามเกม ECO มาโดยตลอด